Εμβάθυνση στις Τυπικές Προδιαγραφές – Μοντελοποίηση συστημάτων με δίκτυα Petri(Ξένος-WC-ΠΛΗ42-Ενότητα 3)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕμβάθυνση στις Τυπικές Προδιαγραφές – Μοντελοποίηση συστημάτων με δίκτυα Petri(Ξένος-WC-ΠΛΗ42-Ενότητα 3)

ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΙΝΤΕΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

Αναφέρονται είτε άμεσα στην αρχή του webcast, είτε έμμεσα μέσα στη ροή του λόγου.
H συγκεκριμένη ενότητα ΕΔΥ πραγματεύεται το θέμα των δικτύων Petri, δίνοντας παραδείγματα για κάθε είδος Petri Nets (Δίκτυα Συνθήκης – Γεγονότος, Δίκτυα Θέσης – Μετάβασης και Δίκτυα Διακριτών Τεκμηρίων).

Place – Transition Petri Nets,Condition – Event Petri Nets,Individual Tokens Petri Nets
Δίκτυα Συνθήκης – Γεγονότος,Δίκτυα Θέσης – Μετάβασης,Δίκτυα Διακριτών Τεκμηρίων


Ελληνική γλώσσα

2013-12-13T09:02:58Z
2008-11-28T08:48:20Z


Πριν από κάθε video αναφέρεται χρόνο μελέτης όχι μόνο σε διάρκεια του video, αλλά και σε πραγματικό χρόνο.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.