Στοιχεία Γραφημάτων: Συνδεσιμότητα και Κύκλοι Hamilton (Φωτόπουλος-Webcast-ΠΛΗ21)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΣτοιχεία Γραφημάτων: Συνδεσιμότητα και Κύκλοι Hamilton (Φωτόπουλος-Webcast-ΠΛΗ21)

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η δομή δεδομένων του σωρού. Γίνεται αναφορά στις εντολές διαχείρισης αυτού PUSH και POP, καθώς και στην έννοια του καταχωρητή σωρού (stack pointer). Μέσα από παραδείγματα στον εξομοιωτή, γίνεται αφομοίωση αυτών των βασικών εννοιών καθώς και επίδειξη των διαφόρων χρήσεων του σωρού.
Μετά το πέρας της ενότητας αυτής ο φοιτητής: Θα έχει καταλάβει τις εντολές χειρισμού του σωρού. Θα ξέρει πως μεταβάλλεται ο SP μετά από τις εντολές PUSH, POP και CALL. Θα γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις και πως χρησιμοποιείται ο σωρός.

Καταχωρητής σωρού, κλήση συναρτήσεων, εντολές διαχείρισης σωρού, πέρασμα παραμέτρων
Stack, stack pointer, push, pop, call, parameter passing


Greek

2008-12-15T11:09:28Z
2013-12-16T09:06:53Z


Η συγκεκριμένη διάλεξη απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 3-4 ώρες μελέτης συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου για την μελέτη του έντυπου υλικού*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)