Δυναμικός Προγραμματισμός - Άπληστοι Αλγόριθμοι(ΟΣΣ,20-12-2006)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΔυναμικός Προγραμματισμός - Άπληστοι Αλγόριθμοι(ΟΣΣ,20-12-2006)

ΚΑΠΟΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ

1. Άπληστη δρομολόγηση όμοιων εργασιών με χρόνους έναρξης-λήξης σε 1 κοινόχρηστο πόρο. 2. Ενότητες 1.3 και 1.4 στο Notes3.pdf με Ελληνικές σημειώσεις Δυναμικού Προγραμματισμού. 3. Εισαγωγή στον άπληστο αλγόριθμο Dijkstra για εύρεση μονοπατιών ελαχίστου κόστους από δοσμένη κορυφή s προς κάθε κορυφή ενός γραφήματος G . Σελίδες 138-140 από Tardos& Kleinberg “Algorithm Design”.

Απαιτείται ο centra client

Greedy algorithms
Dynamic programming


2008-12-08T15:05:19Z
2013-12-13T09:28:59Z
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)