Ασφάλεια και Προστασία Ιδιωτικότητας (Ζορκάδης-ΗΤ-ΠΛΗ40)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑσφάλεια και Προστασία Ιδιωτικότητας (Ζορκάδης-ΗΤ-ΠΛΗ40)

ΖΟΡΚΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΑΜΕΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Το υπερκείμενο αυτό αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τα σημαντικά ζητήματα της ασφάλειας, της προστασίας της ιδιωτικότητας και της διαχείρισης ταυτότητας, τα οποία σχετίζονται με λειτουργικά συστήματα και βάσεις δεδομένων.
Όταν θα έχετε μελετήσει αυτό το υλικό, θα είστε σε θέση να : Απαριθμείτε τους κινδύνους ασφαλείας που σχετίζονται με λειτουργικά συστήματα και βάσεις δεδομένων.Διακρίνετε μεταξύ των διαφόρων μοντέλων διαχείρισης ταυτότητας και ελέγχου πρόσβασης. Αναγνωρίζετε τα προβλήματα προστασίας ιδιωτικότητας που αναφύονται σε λειτουργικά συστήματα και συστήματα βάσεων δεδομένων.Διακρίνετε μεταξύ των διαφόρων πρωτοκόλλων ασφάλειας και καταρτίζετε σχέδια ασφάλειας υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών.Γνωρίζετε τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων.Γνωρίζετε τα διάφορα μοντέλα εμπιστοσύνης και αξιολόγησης βαθμού ασφαλείας και προστασίας ιδιωτικότητας

Ασφάλεια,Αυθεντικοποίηση,Διαθεσιμότητα, Ακεραιότητα,Κρυπτογραφία,Διαχείριση Ταυτότητας,Προστασία Ιδιωτικότητας,Αρχές Προστασίας Δεδομένων,Μοντέλα Εμπιστοσύνης,Αρχές Πιστοποίησης,Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Βαθμού Ασφαλείας και Προστασίας Ιδιωτικότητας
Security,Authentication,Availability,Integrity,Cryptography, Identity Management,Privacy Protection,Data Protection Principles, Trust Models,Certification Auhtorities,Security and Privacy Protection Evaluation


Ελληνική γλώσσα

2008-12-15T11:18:29Z
2013-12-13T09:37:04Z


Το υλικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να διαβαστεί, σε πρώτη ανάγνωση, σε 12 ώρες περίπου. Ακολούθως θα πρέπει να προγραμματιστεί χρόνος 2 περίπου εβδομάδων για την προσεκτική μελέτη του υλικού.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.