Έλεγχος Λογισμικού(Βασιλειάδης-ΗΤ-ΠΛΗ42)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈλεγχος Λογισμικού(Βασιλειάδης-ΗΤ-ΠΛΗ42)

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

Ο φοιτητής μελετώντας το ΕΔΥ αυτής της ενότητας, σε σχέση με το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό του Τόμου B - Κεφάλαια 1-4, θα μπορεί να :1)εμβαθύνει στις τεχνικές ελέγχου διαφανούς και αδιαφανούς κουτιού,2)χρησιμοποιήσει νέες τεχνικές ελέγχου λογισμικού,3)συνδυάσει τεχνικές
Σκοπός του ΕΔΥ είναι η εμβάθυνση σε τεχνικές ελέγχου λογισμικού μέσω της περαιτέρω ανάλυσης των τεχνικών που αναφέρονται στον τόμο ΠΛΗ42/2 Εγκυροποίηση Λογισμικού. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση των τεχνικών μέσω παραδειγμάτων και στην εξάσκηση μέσω ασκήσεων αυτό-αξιολόγησης. Η επιπλέον θεωρία περιορίζεται στην παρουσίαση μικρού αριθμού τεχνικών για λόγους πληρότητας.

software testing,fault, black box testing, white box testing, equivalance class partitioning, boundary value analysis, cause-effect graph, decision table, pair wise testing, statement coverage, branch coverage, cyclomatic complexity graph, cyclomatic complexity, debuging
Διαδικασία ελέγχου,Ελάττωμα λογισμικού, τεχνική αδιαφανούς κουτιού,τεχνική διαφανούς κουτιού,κλάσεις ισοδυναμίας,έλεγχος οριακών τιμών,γράφος αιτίου- αποτελέσματος,πίνακας αποφάσεων,έλεγχος ζευγαριών,κάλυψη εντολών,κάλυψη συνθηκών,γράφος κυκλωματικής πολυπλοκότητας,κυκλωματική πολυπλοκότητα,εκσφαλμάτωση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013-12-13T09:03:51Z
2008-11-28T08:48:20Z


Ο συνολικός χρόνος μελέτης του ΕΔΥ συνίσταται από τους χρόνους μελέτης κάθε μιας από τις ενότητες του τόσο της θεωρίας όσο και των ασκήσεων. Επομένως κρίνεται σκόπιμο να αναλύσουμε τους χρόνους μελέτης για κάθε ενότητα. Αρχικά για τα κεφάλαια 1, 2 και 3 ο φοιτητής είναι απαραίτητο να διαθέσει περίπου 3 ώρες για τη θεωρία και τις ασκήσεις. Εάν χρησιμοποιήσει και τις εξωτερικές πηγές που αναφέρονται ο συνολικός χρόνος μπορεί να αυξηθεί κατά 1 ώρα. Το κεφάλαιο 4 είναι καθαρά εισαγωγικό και χρειάζεται το πολύ 1 ώρα μελέτης.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.