Δυναμικός Προγραμματισμός - Άπληστοι Αλγόριθμοι (ΟΣΣ, 23-12-2006)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔυναμικός Προγραμματισμός - Άπληστοι Αλγόριθμοι (ΟΣΣ, 23-12-2006)

ΚΑΠΟΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ

1. Ελάχιστα επικαλυπτικά δέντρα (minimum spanning tree). Αλγόριθμος Kruskal, ποιες ακμές ανήκουν στον minimum spanning tree(cut property). Ποιες ακμές δεν ανήκουν στο minimum spanning tree. Σελίδες 145-148 από Tardos& Kleinberg “Algorithm Design”. 2. Οδηγίες χρήσης maple στις υλοποιήσεις 2 προγραμμάτων 1-3-2.mws, 1-4-3.mws, δυναμικού προγραμματισμού που αφορούν τις ασκήσεις 1.3 και 1.4 στο Notes3.pdf με Ελληνικές σημειώσεις Δυναμικού Προγραμματισμού. 3. Ενότητες 1.7 και 1.10 (ημιτελής) στο Notes3.pdf με Ελληνικές σημειώσεις Δυναμικού Προγραμματισμού.

Απαιτείται ο centra client

Greedy algorithms
Dynamic programming

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

2013-12-13T09:07:27Z
2008-12-08T15:05:20Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.