Τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνου, ISO9126, Τεχνικές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού(Βασιλειάδης-ΗΤ-ΠΛΗ42)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤεχνικές Διαχείρισης Κινδύνου, ISO9126, Τεχνικές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού(Βασιλειάδης-ΗΤ-ΠΛΗ42)

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

Ο φοιτητής μελετώντας το ΕΔΥ αυτής της ενότητας, σε σχέση με το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό του Τόμου Γ - Κεφάλαια 1-5, θα μπορεί να : 1)αποκομίσει μία συνολική εικόνα του σχεδιασμού και της διαχείρισης κινδύνων σε ένα έργο ανάπτυξης λογισμικού. 2)αποκομίσει μία συνολική εικόνα των διαδικασιών διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού σε ένα έργο ανάπτυξης λογισμικού. 3)εμβαθύνει στο πρότυπο ποιότητας λογισμικού ISO9126
Σκοπός του ΕΔΥ είναι η εμβάθυνση σε τεχνικές διαχείρισης και αντιμετώπισης κινδύνων σε ένα έργο ανάπτυξης λογισμικού. Επίσης η χρήση προτύπων σχεδίασης και ανάπτυξη λογισμικού και ειδικότερα το πρότυπο ISO9126 το οποίο αναλύεται στα χαρακτηριστικά και υπο-χαρακτηριστικά του. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται καις τις εσωτερικές και εξωτερικές μετρικές λογισμικού. Τέλος γίνεται αναφοράς τις διαδικασίες διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού σε ένα έργο λογισμικού και ειδικότερα πως γίνεται ο σχεδιασμός; Και η επάνδρωση του έργου με το κατάλληλο δυναμικό. Το ΕΔΥ περιέχει παραδείγματα, ασκήσεις και αρκετούς υπερ-συνδέσμους προς χρήσιμη πληροφορίας στον Παγκόσμιο ιστό.

κίνδυνος,πιθανότητα κινδύνου,συνέπειες κινδύνου,πηγή κινδύνου,διαχείριση κινδύνου,πίνακας συνεπειών,φόρμα καταγραφής κινδύνου,πλάνο αντιμετώπισης κινδύνων,πλάνο διαχείρισης κινδύνων,ποιότητα,πρότυπα ποιότητας,ISO9126,εσωτερικά χαρακτηριστικά ποιότητας,εξωτερικά χαρακτηριστικά ποιότητας,μετρικές λογισμικού,ομάδα έργου,πλάνο στελέχωσης έργου,συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
risk,risk propability,Risk management,Impact matrix,Risk management form,Risk management plan,Contingency plan, Software quality,πρότυπα ποιότητας,ISO9126,External quality characteristics,Internal quality characteristics,Software metrics,Project team,Staffing management plan,Human resource management system


Ελληνική γλώσσα

2008-11-28T08:48:19Z
2013-12-13T09:03:50Z


Ο συνολικός χρόνος μελέτης του ΕΔΥ συνίσταται από τους χρόνους μελέτης κάθε μιας από τις ενότητες του τόσο της θεωρίας όσο και των ασκήσεων. Επομένως κρίνεται σκόπιμο να αναλύσουμε τους χρόνους μελέτης για κάθε ενότητα.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.