Εμπλουτισμός υπάρχοντος υλικού για SQL και QBE(ΠΛΗ11,Β2)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕμπλουτισμός υπάρχοντος υλικού για SQL και QBE(ΠΛΗ11,Β2)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Το αρχείο “Dcmnt” περιέχει ένα αρχείο κειμένου (“script”) με (εσωτερικές) εντολές για το περιβάλλον εργασίας της Oracle, τρεις οδηγούς εγκατάστασης και χρήσης ΣΔΒΔ Oracle9iPE (αρχεία MS-Word) και δύο αρχεία συστήματος για τον προγραμματισμό της Oracle (τα οποία καλούνται από το “κεντρικό αρχείο”). Το αρχείο "Prj" περιέχει τις εκφωνήσεις και τις ενδεικτικές επιλύσεις γραπτών εργασιών προηγουμένων ετών (2000-2006).

QBE
Oracle
SQL

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

2008
2013-12-13T15:03:07Z
2008-12-15T10:44:06Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.