Σχεδιασμός & Υλοποίηση Πίνακα Συμβόλων, Λεκτικού & Συντακτικού Αναλυτή για το μεταγλωττιστή της Mini-C (ΠΛΗ24, Α6)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Εκπαιδευτικής εφαρμογής για Μεταγλωττιστές
Σχεδιασμός & Υλοποίηση μηχανισμού παραγωγής Ενδιάμεσου & Τελικού κώδικα του μεταγλωττιστή της Mini-C για τον εξομοιωτή SPIM
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Πίνακα Συμβόλων, Λεκτικού & Συντακτικού Αναλυτή για το μεταγλωττιστή της Mini-C (ΠΛΗ24, Α6)

ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ

Περιέχει το υλικό για επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα μεταγλωττιστών του ΕΑΠ.
Δημιουργία ενός πρότυπου μεταγλωττιστή για ένα υποσύνολο της γλώσσας προγραμματισμού C και διάθεσή του μαζί με τα εργαλεία ανάπτυξης του.

Learning Object
Software

LLGen
JCUP
Bison
Flex
Antlr
Λεκτικός Αναλυτής


2008-12-15T10:50:50Z
2013-12-13T09:49:15Z
2004-09-06


15 ώρες μελέτης θεωρίας, 15 ώρες μελέτης κώδικα & 5 ώρες πειραματισμού.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)