δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτες Περίπτωσης

ΣΙΓΑΛΑ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ (ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SURREY)
ΜΑΡΟΥΔΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
ΑΓΙΟΜΥΡΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)

Η ανάλυση των εννοιών που περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό της ΔΤΕ60 ακολουθεί τις περισσότερες φορές μια πολύ θεωρητική προσέγγιση, η οποία στερείται την παρουσίαση των εννοιών από μια πρακτική πλευρά. Μέσω των μελετών περίπτωσης, ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με διάφορα παραδείγματα από την επιχειρηματική πραγματικότητα με αποτέλεσμα να κατανοεί περισσότερο και καλύτερα τόσο την ερμηνεία όσο και πρακτική εφαρμογή των διάφορων επιχειρησιακών πρακτικών. Επιπρόσθετα, οι μελέτες περίπτωσης στηρίζονται και αναλύουν το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζονται, με αποτέλεσμα να συμπληρώνουν και να εμπλουτίζουν το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού. Με άλλα λόγια, οι μελέτες περίπτωσης εφοπλίζουν τον φοιτητή τόσο με τις απαραίτητες γνώσεις όσο και κατάλληλες εμπειρίες έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών αλλά τις επαγγελματικής ζωής.
Έξι μελέτες περίπτωσης αναλύουν και παρουσιάζουν τόσο τον στρατηγικό σχεδιασμό όσο και την υλοποίηση-εφαρμογή των παρακάτω επιχειρησιακών πρακτικών και λειτουργιών: Yield Management, ολική ποιότητα, διοίκηση πολυπολιτισμικού προσωπικού, σχεδιασμός νέων προϊόντων, έλεγχος και βελτίωση απόδοσης, καθετοποίηση και διεθνοποίηση επιχειρήσεων. Οι μελέτες αναφέρονται σε ελληνικές και πολυεθνικές τουριστικές επιχειρήσεις.

Hypertext

βελτιστοποίηση εσόδων, τιμολογιακή πολιτική, δυναμικότητα, τουριστική ζήτηση, ανθρώπινο δυναμικό, κουλτούρα, νέο προϊόν, απόδοση, δείκτες απόδοσης, παραγωγικότητα, ικανοποίηση, ολική ποιότητα, κύκλοι ποιότητας, ποιότητα υπηρεσιών, οριζόντια ολοκλήρωση, κάθετη ολοκλήρωση, διεθνοποίηση, στρατηγικές επενδύσεων, yield management, pricing policy, capacity, tourism demand, human resources , culture, new product, performance, performance metrics, productivity, satisfaction, total quality, quality circles, service quality, horizontal integration, vertical integration, internationalization, investment strategies

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2009-02-26T08:21:05Z
2013-12-13T12:30:56Z


Μελέτη περίπτωσης-Yield Management των Aldemar Hotels & Spa: 2 ώρες ανάγνωση της μελέτης περίπτωσης, 3 ώρες μελέτη του συμπληρωματικού υλικού που παρέχεται (εξωτερικοί σύνδεσμοι), 1 ώρα επίλυσης – απάντηση στις ερωτήσεις. - Μελέτη περίπτωσης-Διοικώντας ανθρώπους με διαφορετικά χαρακτηριστικά και προφίλ: η περίπτωση της ξενοδοχειακής εταιρίας Marriott: 1 ώρα ανάγνωση της μελέτης περίπτωσης, 2 ώρες μελέτη του συμπληρωματικού υλικού που παρέχεται (εξωτερικοί σύνδεσμοι), 1 ώρα επίλυσης – απάντηση στις ερωτήσεις. - Μελέτη περίπτωσης-Διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων και προσαρμογή τους στις προτιμήσεις των καταναλωτών από διαφορετικές χώρες: η μελέτη περίπτωσης γευμάτων ισορροπημένου τρόπου ζωής της McDonalds: 2 ώρες ανάγνωση της μελέτης περίπτωσης, 2 ώρες μελέτη του συμπληρωματικού υλικού που παρέχεται (εξωτερικοί σύνδεσμοι), 1 ώρα επίλυσης – απάντηση στις ερωτήσεις. - Μελέτη περίπτωσης-Διαχείριση Αποδόσης: η μελέτη περίπτωσης του εστιατορίου Celine: 2 ώρες ανάγνωση της μελέτης περίπτωσης, 3 ώρες μελέτη του συμπληρωματικού υλικού που παρέχεται (εξωτερικοί σύνδεσμοι), 1 ώρα επίλυσης – απάντηση στις ερωτήσεις. - Μελέτη περίπτωσης-Διοίκηση Ολικής Ποιότητας: η μελέτη περίπτωσης του ξενοδοχείου Ritz Carlton: 2 ώρες ανάγνωση της μελέτης περίπτωσης, 3 ώρες μελέτη του συμπληρωματικού υλικού που παρέχεται (εξωτερικοί σύνδεσμοι), 1 ώρα επίλυσης – απάντηση στις ερωτήσεις. - Μελέτη περίπτωσης-Οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση στην τουριστική βιομηχανία και η διεθνοποίηση τουριστικών υπηρεσιών: η περίπτωση του τουρ οπεράτορ TUI AG: 1 ώρα ανάγνωση της μελέτης περίπτωσης, 3 ώρες μελέτη του συμπληρωματικού υλικού που παρέχεται (εξωτερικοί σύνδεσμοι), 1 ώρα επίλυσης – απάντηση στις ερωτήσεις. (74 Σελίδες + 19 Εικόνες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.