δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διαλέξεις Θεμελίων των Μαθηματικών

ΔΡΟΣΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

ΔΡΟΣΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Οι παρούσες βιντεοδιαλέξεις παρέχουν μια εισαγωγή στα Θεμέλια και τη Φιλοσοφία των Μαθηματικών, καθώς επίσης και τεχνικές εισαγωγές στην Απειροστική Ανάλυση και στη Θεωρία Κατηγοριών.
Μετά την παρακολούθηση των διαλέξεων στα Θεμέλια των Μαθηματικών: Φιλοσοφικά και Τεχνικά Ζητήματα, ο φοιτητής: θα μπορεί με την παράλληλη μελέτη του σχετικού υπερκειμένου, να έχει μια ικανοποιητική εικόνα για τις σύγχρονες εξελίξεις στα θεμέλια και την φιλοσοφία των μαθηματικών, καθώς επίσης μια ικανοποιητιή τεχνική εισαγωγή στα κεφάλαια των μαθηματικών που συνεχίζουν να επηρεάζουν ριζοσπαστικά τη φιλοσοφία και τα θεμέλια των μαθηματικών, θα είναι πλέον ικανός να μελετά σχετικά επιστημονικά άρθρα που αναφέρονται στα θεμέλια και τη φιλοσοφία των μαθηματικών, θα είναι ικανός να αντιμετωπίζει σχετικές ασκήσεις και θέματα. Οι παρούσες διαλέξεις και τα σχετικό υπερκείμενο αποτελεί μια προσπάθεια επέκτασης του εκπαιδευτικού υλικού που μελετούν οι φοιτητές της ενότητας ΜΣΜ51, προς την κατεύθυνση των «Ειδικών Θεμάτων στην Ενότητα ΜΣΜ51».

Webcast

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T12:37:00Z
2009-02-27T10:15:03Z


Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στις βιντεοδιαλέξεις μαζί με το σχετικό υπερκείμενο μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 11 εβδομάδες συστηματικής μελέτης. (προτείνονται τουλάχιστον 2-3 Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις). Η κάθε μία από τις 11 διαλέξεις απαιτεί τουλάχιστον 2-3 ώρες μελέτης. Ίσως για τις 7 τελευταίες ο χρόνος να είναι περισσότερος. (3 Ώρες + 54 Λεπτά)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.