δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕιδικά Θέματα ICONIX και UML

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΒΑΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO)

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΦΙΤΣΙΛΗΣ, ΠΑΝΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)

Ο φοιτητής θα κατανοήσει το σύνολο των μοντέλων UML που απαιτούν τα βασικά βήματα ανάλυσης και σχεδιασμού της μεθοδολογίας ICONIX. Στο υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό δίνεται συνοπτικά αλλά και περιεκτικά η πλήρης εικόνα της μεθοδολογίας και των αντίστοιχων μοντέλων UML στα ελληνικά, και σε μορφή διάλεξης έτσι ώστε να μην να καταφεύγουμε στην απλή ανάγνωση μεγάλου αριθμού ξένης βιβλιογραφίας. Παρουσιάζει το σκεπτικό της μεθοδολογίας στην ελληνική γλώσσα και στη απλούστερη δυνατή μορφή υπό μορφή διάλεξης. Συνοδεύει την ενδεικτική ξένη βιβλιογραφία. Ο φοιτητής πρέπει να το μελετήσει επειδή μέσα σε 50 περίπου λεπτά webcast αναλύεται με απλή μορφή η μεθοδολογία και τα χρησιμοποιούμενα μοντέλα UML χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουμε σε πολλαπλά αντίστοιχα ξένα βιβλία που τα περιγράφουν.
Στο παρόν υλικό webcast μελετούμε τα μοντέλα εκείνα της UML τα οποία χρησιμοποιούνται στην αντικειμενοστρεφή μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού ICONIX, με παράλληλο στόχο την εξοικείωση του μελετητή στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται μεθοδολογία αυτή.

Webcast

ICONIX, αντικειμενοστρεφής μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού, ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης, ICONIX, object oriented software methodology, unified modelling language, UML


Ελληνική γλώσσα

2013-12-13T11:31:41Z
2008
2009-03-03T07:49:58Z


Το όλο υλικό απαιτεί περίπου 50 με 150 λεπτά (μέγιστο) μελέτης. (47 Λεπτά)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.