Η αναγκαιότητα του σχεδιασμού και της μεθοδολογίας ανάπτυξης σε Βάσεις Δεδομένων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ αναγκαιότητα του σχεδιασμού και της μεθοδολογίας ανάπτυξης σε Βάσεις Δεδομένων

ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΛΕΚΤΟΡΑΣ – Σ.Ε.Π. ΠΛΣ50, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΒΑΚΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π., ΕΑΠ)
ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

Κάθε Βάση Δεδομένων αποτελείται από διαφορετικά δεδομένα τα οποία είναι όμως σχετιζόμενα με διάφορους τρόπους μεταξύ τους. Η δημιουργία, η διαχείριση και η συντήρηση μιας Βάσης Δεδομένων απαιτεί τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο είναι απαραίτητη η χρήση σχεδιασμού και μεθοδολογίας ανάπτυξης στις Βάσεις Δεδομένων.
Αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό για το τι είναι η Βάση Δεδομένων θα μπορούσαμε να πούμε ότι: «Βάση δεδομένων είναι μια συλλογή από συσχετιζόμενα αντικείμενα». Επίσης, αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό για το τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων θα μπορούσαμε να πούμε ότι: «Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων είναι το λογισμικό το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν Βάσεις Δεδομένων». Οι δύο αυτοί ορισμοί κάνουν σαφές από τη μία ότι η Βάση Δεδομένων αποτελείται από διαφορετικά δεδομένα τα οποία είναι όμως σχετιζόμενα με διάφορους τρόπους μεταξύ τους και από την άλλη ότι η δημιουργία, η διαχείριση και η συντήρηση μιας Βάσης Δεδομένων απαιτεί τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές την αναγκαιότητα της χρήσης σχεδιασμού και μεθοδολογίας ανάπτυξης στις Βάσεις Δεδομένων. Ο φοιτητής διαβάζοντας το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό κείμενο θα κατανοήσει πως ο σωστός σχεδιασμός και η χρήση κατάλληλης μεθοδολογίας ανάπτυξης επιτρέπει την ορθή «επικοινωνία» μεταξύ του σχεδιαστή της Βάσης Δεδομένων και της ομάδας ανάπτυξης η οποία θα χρησιμοποιήσει το αποτέλεσμα του σχεδιασμού για να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη Βάση Δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό: αντιμετωπίζει με επιτυχία την απουσία εκτενών και εκπαιδευτικού περιεχομένου παραδειγμάτων σχεδιασμού και χρήσης μεθοδολογίας που υφίσταται στο βιβλίο «Θεμελιώδεις Αρχές συστημάτων Βάσεων Δεδομένων», Ά Τόμος, βοηθάει τους φοιτητές ώστε να κατανοήσουν πλήρως τη σημασία της χρήσης μεθοδολογίας και σχεδιασμού στη διαδικασία ανάπτυξης Βάσεων Δεδομένων, συνοδεύει και αναλύει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις έννοιες που αναφέρονται στο βιβλίο «Θεμελιώδεις Αρχές συστημάτων Βάσεων Δεδομένων», Ά Τόμος. Η μελέτη του είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσει ο φοιτητής σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα να φρεσκάρει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του όσον αφορά την αναγκαιότητα χρήσης μεθοδολογίας και σχεδιασμού στην ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για να μπορέσει ο φοιτητής να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις εργασίες της Θεματικής Ενότητας.

Hypertext

βάσεις δεδομένων, συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, σχεδιασμός, μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων, databases, database systems, design, entity-relationship model

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-03T08:20:24Z
2013-12-13T11:30:34Z


1. Η αναγκαιότητα του σχεδιασμού και της μεθοδολογίας ανάπτυξης σε Βάσεις Δεδομένων (210 λεπτά), 1.1 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη με Βάσεις Δεδομένων (130 λεπτά), 1.1.1 Γιατί να ασχοληθεί κάποιος με Βάσεις Δεδομένων (10 λεπτά), 1.1.2 Ιστορική Αναδρομή (10 λεπτά), 1.1.3 Αναγκαιότητα Χρήσης Βάσεων Δεδομένων (40 λεπτά), 1.1.4 Σύγκριση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Συστημάτων Αρχείων (40 λεπτά), 1.1.5 Αρχιτεκτονική Τριών Σχημάτων (20 λεπτά), 1.1.6 Χρήστες – Ρόλοι (10 λεπτά), 1.2 Μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων (80 λεπτά), 1.2.1 Εισαγωγή (50 λεπτά), 1.2.2 Συμβολισμός Διαγραμμάτων Οντοτήτων-Συσχετίσεων (20 λεπτά), 1.2.3 Προβληματισμοί (10 λεπτά). (23 Σελίδες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.