Ο κύκλος των τρικαρβονικών οξέων - Αναπνευστική αλυσίδα, οξειδωτική φωσφορυλίωση - Δομή και λειτουργία των ενζύμων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ κύκλος των τρικαρβονικών οξέων - Αναπνευστική αλυσίδα, οξειδωτική φωσφορυλίωση - Δομή και λειτουργία των ενζύμων

ΒΟΡΓΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΔΩ (ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π. ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΤΗΝ ΦΥΕ 31)
ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Ο κύκλος των τρικαρβονικών οξέων: Ο κύκλος του Krebs είναι η τελική κοινή πορεία για την οξείδωση των καυσίμων μορίων στο κύτταρο. Χρησιμεύει επίσης και ως πηγή για τις δομικές μονάδες των βιοσυνθέσεων. Τα περισσότερα μόρια καύσιμα εισέρχονται στο κύκλο ως ακετυλο-συνένζυμο Α. Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς ο κύκλος του Krebs γίνεται στα μιτοχόνδρια σε αντίθεση με τη γλυκόλυση που γίνεται στο κυτταρόπλασμα. - Αναπνευστική αλυσίδα, οξειδωτική φωσφορυλίωση: Η οξειδωτική φωσφορυλίωση είναι η τελική διαδικασία παραγωγής ATP υπό αερόβιες συνθήκες στο μιτοχόνδριο. Η όλη διαδικασία βασίζεται στην οξείδωση των ενδιαμέσων μορίων NADH και FADH2 στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη με παράλληλη άντληση πρωτονίων και δημιουργία μεμβρανικού δυναμικού. Η σύνθεση του ATP συντελείται με την ταυτόχρονη εξισορρόπηση του μεβρανικού αυτού δυναμικού. - Δομή και λειτουργία των ενζύμων: Τα ένζυμα είναι τα βιοκαταλύτες των βιοχημικών κυτταρικών διαδικασιών. Είναι κυρίως πρωτείνες και μέσω της υψηλής εξειδίκευσης στην ενζυμική κατάλυση και την μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης της βιοχημικής αντίδρασης επιτυγχάνουν την αύξηση της ενζυμικής αντίδρασης στο κύτταρο υπό ήπιες συνθήκες. Η κινητική των ενζύμων και οι διάφοροι τρόποι αναστολής και ρύθμισης της ενζυμικής ενεργότητας θα αναπτυχθούν στο κεφάλαιο αυτό.
Ο κύκλος των τρικαρβονικών οξέων: Εκπαιδευτικός στόχος του ΕΔΥ είναι η συμπλήρωση του κεφαλαίου που σχετίζεται με τον κύκλο του Krebs. Ο φοιτητής μελετώντας το κείμενο αυτό θα αντιληφθεί σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη διαδικασία των αντιδράσεων του κύκλου του Krebs και της ρύθμισής του. Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό συμπληρώνεται στην ανάπτυξη του Κεφαλαίου 3.2 του τόμου Β (Βιοχημεία). Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό βελτιώνεται και συνδέεται με την γενικότερη εικόνα του μεταβολισμού και την παραγωγή ενδιάμεσων μεταβολιτών. Ο φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει το ΕΔΥ διότι θα του δώσει μια προχωρημένη εικόνα των μεταβολικών διαδικασιών του κυττάρου. - Αναπνευστική αλυσίδα, οξειδωτική φωσφορυλίωση: Εκπαιδευτικός στόχος του ΕΔΥ είναι η συμπλήρωση του κεφαλαίου που σχετίζεται με τον καταβολισμό και την παραγωγή ενέργειας (ATP) στο κύτταρο. Ο φοιτητής μελετώντας το κείμενο αυτό θα αντιληφθεί σε βάθος τη διαδικασία της πρωτονιοκίνητης παραγωγής ενέργειας. Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό εμφανίζεται στην ανάπτυξη του κυτταρικού καταβολισμού στο βιβλίο Βιοχημείας. Ο φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει το ΕΔΥ διότι θα του δώσει μια προχωρημένη εικόνα της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης. - Δομή και λειτουργία των ενζύμων: Εκπαιδευτικός στόχος του ΕΔΥ είναι η συμπλήρωση του κεφαλαίου που σχετίζεται με τη δομή και λειτουργία των ενζύμων. Ο φοιτητής μελετώντας το κείμενο αυτό θα αντιληφθεί τους βασικούς μηχανισμούς λειτουργίας των βιοκαταλυτών, των ενζύμων. Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό σχετίζεται με την ανάπτυξη των ενζύμων στο έντυπο υλικό. Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό βελτιώνεται και συνδέεται με τη γενικότερη εικόνα της λειτουργίας των πρωτεϊνών. Ο φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει το ΕΔΥ διότι θα του δώσει μια προχωρημένη εικόνα της ενζυμικής κατάλυσης στο κύτταρο.

Webcast

Ο κύκλος των τρικαρβονικών οξέων: κύκλος του κιτρικού οξέος, κύκλος του Krebs, κεντρικός μεταβολικός δίσκος, Krebs cycle, central metabolic pathway - Αναπνευστική αλυσίδα, οξειδωτική φωσφορυλίωση: καταβολισμός, αναπνευστική αλυσίδα, παραγωγή ενέργειας και οξειδωτική φωσφορυλίωση, catabolism, respiration, oxidative phosphorylation, ATP, mitochondrion - Δομή και λειτουργία των ενζύμων: ένζυμα, ενζυμική κινητική, ενζυμική ρύθμιση, ενζυμική αναστολή, enzymes, enzyme kinetics, enzyme regulation, enzyme inhibition


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T13:21:35Z
2009-03-03T10:31:44Z


Ο κύκλος των τρικαρβονικών οξέων: Χρόνος μελέτης του ΕΔΥ είναι τουλάχιστον 3 ώρες και συστήνεται να προηγηθεί μια επανάληψη των βασικών αρχών του μεταβολισμού. Ο τρόπος μελέτης του ΕΔΥ συνίσταται στην προσεκτική μελέτη των χημικών διεργασιών. - Αναπνευστική αλυσίδα, οξειδωτική φωσφορυλίωση: Χρόνος μελέτης του ΕΔΥ είναι τουλάχιστον 3 ώρες και συστήνεται να προηγηθεί μια επανάληψη του Κεφαλαίου 3_3 και 3_4. Ο τρόπος μελέτης του ΕΔΥ συνίσταται στην προσεκτική μελέτη των χημικών διεργασιών. - Δομή και λειτουργία των ενζύμων: Χρόνος μελέτης του ΕΔΥ είναι τουλάχιστον 3 ώρες και συστήνεται να προηγηθεί μια επανάληψη των επιπέδων δομών των πρωτεϊνών και της χημικής κινητικής. (2 'Ωρες + 51 Λεπτά)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.