δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑναβολισμός

ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗ, ΜΑΡΙΑ (PH.D., MSC ΒΙΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΔΩ (ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π. ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΤΗΝ ΦΥΕ 31)
ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Το ΕΔΥ αναφέρεται στον αναβολισμό. Αναβολισμός ή βιοσύνθεση είναι η σύνθεση μακρομορίων (πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες, λιπίδια, νουκλεϊκά οξέα δηλαδή DNA και RNA) από απλούστερα και μικρότερα μόρια. Αποτελείται από έξι ενότητες: Εισαγωγή, τη βιοσύνθεση των υδατανθράκων με έμφαση στη σύνθεση της γλυκόζης από μη υδατανθρακικές πρόδρομες ενώσεις που ονομάζεται γλυκονεογένεση, τη βιοσύνθεση των λιπιδίων και συγκεκριμένα τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων από τα οποία συντίθενται τα τριγλυκερίδια και τα φωσφογλυκερίδια και τη βιοσύνθεση της χοληστερόλης, τη βιοσύνθεση των αμινοξέων που είναι οι δομικές μονάδες των πρωτεϊνών και τη βιοσύνθεση των νουκλοετιδίων που είναι οι δομικές μονάδες νουκλεϊκών οξέων, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.
Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ο φοιτητής μελετά μόνος με το εκπαιδευτικό υλικό χωρίς τη συνεχή παρουσία και καθοδήγηση του καθηγητή όπως συμβαίνει στις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας. Αυτό θέτει περιορισμούς καθώς συχνά είναι δύσκολο να επιτευχθεί η αλληλεπίδραση φοιτητή-έντυπου υλικού που είναι ο στόχος. Η παρουσία ΕΔΥ με τη μορφή σύγχρονης προβολής διαφανειών με μαγνητοφωνημένη εικόνα/ήχο (webcast) είναι απαραίτητη, ώστε να συμπληρώνει το έντυπο υλικό και να μειώνει τις αδυναμίες του. Δίνει τη δυνατότητα να εμπλουτιστεί η ύλη του έντυπου υλικού και την ευκαιρία να αναλυθούν πιο διεξοδικά τα κείμενά του, ώστε να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι και στα τρία επίπεδα γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θα επιτευχθούν με τη μελέτη του ΕΔΥ «ΑΝΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» είναι η κατανόηση των βασικών πορειών της βιοσύνθεσης της γλυκόζης (γλυκονεογένεση), των λιπιδίων, των αμινοξέων και των νουκλεοτιδίων. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής να είναι σε θέση να διακρίνει τη διαφορά γλυκόλυσης-γλυκονεογένεσης, να κατανοεί τον τρόπο σύνθεσης της γλυκόζης μέσω του φωτοσυνθετικού μηχανισμού, την πορεία εξόδου του ακετυλο-CoA από το μιτοχόνδριο ώστε να χρησιμοποιηθεί στη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων, το μηχανισμό σύνθεσης λιπαρών οξέων από ακετυλο-CoA μέσω ενός μηχανισμού επτά επαναλαμβανόμενων σταδίων, να διακρίνει τις διαφορές στην πορεία βιοσύνθεσης φωσφογλυκεριδίων-τριγλυκεριδίων, να κατανοεί τη βιοσύνθεση της χοληστερόλης, την ανάγκη ύπαρξης πηγής αζώτου για τη βιοσύνθεση των αμινοξέων, να αναγνωρίζει τις πηγές ανθρακικού σκελετού των αμινοξέων, να διαχωρίζει βάσεις, νουκλεοζίτες, νουκλεοτίδια, να κατανοεί τη δομή τους, να διακρίνει τις διαφορές στην πορεία βιοσύνθεσης του πουρινικού και πυριμιδινικού δακτυλίου, τον τρόπο σύνθεσης δεοξυριβονουκλεοτιδίων και δι- , τρι- φωσφορικών νουκλεοζιτών. Τέλος, να κατανοεί ότι όλες οι αναβολικές πορείες απαιτούν την κατανάλωση ενέργειας και την αλληλεξάρτησή τους με τον καταβολισμό, με τελικό στόχο την εισαγωγή του φοιτητή στην κατανόηση της μοριακής βάσης της ζωής.

Webcast

αναβολισμός, βιοσύνθεση, γλυκονεογένεση, γλυκόζη, φωτοσύνθεση, πολυσακχαρίτες, λιπίδια, λιπαρά οξέα, τριγλυκερίδια, φωσφογλυκερίδια, χοληστερίνη, αμινοξέα, καθήλωση αζώτου, νουκλεοτίδια, νουκλεοζίτες, anabolism, biosynthesis, glyconeogenesis, glucose, photosynthesis, polysaccharides, lipids, fatty acids, triglygerids, phosphoglygerids, cholesterol, aminoacids, nitrogen fixation, nucleotides, nucleosides


Ελληνική γλώσσα

2013-12-13T13:22:12Z
2008
2009-03-03T12:03:23Z


Ο φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει το ΕΔΥ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μελέτης που προτείνεται από το ΕΑΠ για το αντίστοιχο έντυπο υλικό. Δηλαδή δύο εβδομάδες μελέτης (15η και 16η) για τις ενότητες ΄΄Εισαγωγή΄ έως ΄΄Βιοσύνθεση αμινοξέων΄΄ και δύο εβδομάδες μελέτης (17η και 18η) για την ενότητα ΄΄Βιοσύνθεση νουκλεοτιδίων΄΄. (2 Ώρες + 3 Λεπτά)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.