Βιομόρια – Μεταλλάξεις - Νουκλεϊνικά Οξέα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Βιομόρια – Μεταλλάξεις - Νουκλεϊνικά Οξέα

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΔΩ (ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π. ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΤΗΝ ΦΥΕ31)

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Βιομόρια: Παρουσιάζεται γενική εισαγωγή των βιολογικών πολυμερών και των δομικών τους συστατικών. - Μεταλλάξεις: Ανάλυση των μηχανισμών δημιουργίας και επιδιόρθωσης των μεταλλάξεων. - Νουκλεϊνικά Οξέα: Παρουσιάζεται η δομή των νουκλεϊνικών οξέων, η πορεία βιοσύνθεσης των νουκλεοτιδίων, όσο και η ρύθμιση της βιοσύνθεσης.
Βιομόρια: Κατανόηση της δομής και του βιολογικού ρόλου των βιοπολυμερών. Στο εκπαιδευτικό υλικό δεν υπάρχει η εισαγωγική αυτή ενότητα σε ενιαίο κεφάλαιο. Βοηθά της κατανόηση της δομής των βιοπολυμερών και της λειτουργίας τους. Αναλύει τα παραπάνω με λεπτομέρεια. Ο φοιτητής θα πρέπει να το μελετήσει για την καλύτερη κατανόηση των κεφαλαίων 1,2,4, 5,6 του Β΄ Τόμου (Βιοχημεία). - Μεταλλάξεις: Κατανόηση της μοριακής βάσης των μεταλλάξεων και των μηχανισμών επιδιόρθωσης. Βοηθά στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών δημιουργίας των μεταλλάξεων, όπως και των μηχανισμών επιδιόρθωσης του γενετικού κώδικα. - Νουκλεϊνικά Οξέα: Κατανόηση της δομής νουκλεϊνικών οξέων και της πορείας βιοσύνθεσης και ρύθμισης της βιοσύνθεσης των νουκλεοτιδίων. Βοηθά στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών βιοσύνθεσης του DNA και του RNA, της δομής των νουκλεϊνικών οξέων. Αναλύει τα παραπάνω με λεπτομέρεια.

Webcast

Βιομόρια: πρωτεΐνες , υδατάνθρακες, λιπίδια, DNA, RNA, nucleotides, proteins, carbohydrates, lipids - Μεταλλάξεις: μεταλλάξεις, DNA, μεταλλαξογένεση, επιδιορθωτικοί μηχανισμοί, καρκίνος, ογκογονίδια, mutations, DNA, molecular basis of mutations, mutation repair mechanisms, cancer, oncogenes - Νουκλεϊνικά Οξέα: DNA, RNA, πουρίνες , πυριμιδίνες, νουκλεοτίδια, ρύθμιση βιοσύνθεσης, DNA, RNA, purines pyrimidines, nucleotides. acids, biosynthesis regulation

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013-12-13T13:22:23Z
2008
2009-03-04T07:22:57Z


Βιομόρια: Προτεινόμενος χρόνος μελέτης ΕΔΥ 6 ώρες. - Μεταλλάξεις: Προτεινόμενος χρόνος μελέτης ΕΔΥ 8 ώρες. - Νουκλεϊνικά Οξέα: Προτεινόμενος χρόνος μελέτης ΕΔΥ 4 ώρες. (2 Ώρες + 39 Λεπτά)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.