Μικροηλεκτροφόρηση – Προσδιορισμός ζ δυναμικού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜικροηλεκτροφόρηση – Προσδιορισμός ζ δυναμικού

Μπουρίκας, Κυριάκος

Λυκουργιώτης, Αλέξης
Τζαμαρίας, Σπύρος
Σπανός, Νικόλαος

Το παρόν ΕΔΥ είναι μία βιντεοδιάλεξη που παρουσιάζει την εργαστηριακή άσκηση με τίτλο «Μικροηλεκτροφόρηση – Προσδιορισμός ζ δυναμικού» που ανήκει στο αντικείμενο της Φυσικοχημείας. Στο πρώτο μέρος γίνεται ανάπτυξη του θεωρητικού υπόβαθρου της άσκησης, με χρήση διαφανειών Power Point. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται πραγματική βιντεοταινία εκτέλεσης του πειραματικού μέρους της άσκησης.
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί ένα εναλλακτικό και συνάμα συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό του κεφαλαίου «Πείραμα 6», του βιβλίου των Εργαστηρίων Χημείας ΙΙ. Τα Εργαστήρια Χημείας εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» του ΕΑΠ. Το υλικό είναι μία βιντεοδιάλεξη διάρκειας περίπου 2 ωρών. Παρουσιάζει την εργαστηριακή άσκηση με τίτλο «Μικροηλεκτροφόρηση – Προσδιορισμός ζ δυναμικού» που εμπίπτει στο ευρύτερο αντικείμενο της Φυσικοχημείας. Αποτελείται βασικά από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου της άσκησης. Εξηγούνται, δηλαδή, αναλυτικά οι δύο βασικές έννοιες που αναφέρονται στον τίτλο της άσκησης: η έννοια της μικροηλεκτροφόρησης και η έννοια του ζ (ζήτα) δυναμικού. Επιπλέον, γίνεται μια αρκετά εκτενής περιγραφή της διεπιφανειακής περιοχής στερεού – υγρού, διότι σ’ αυτή την περιοχή αναφέρονται οι παραπάνω δύο έννοιες. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται μια πραγματική βιντεοταινία, με περιεχόμενο την εκτέλεση του πειραματικού μέρους της άσκησης. Είναι σημαντικό η παρακολούθηση της βιντεοδιάλεξης να γίνει με αυτή την σειρά. Δηλαδή να παρακολουθήσετε και να εμπεδώσετε καλά πρώτα το θεωρητικό μέρος της άσκησης και κατόπιν να παρακολουθήσετε την εκτέλεσή της στο εργαστήριο. Οι γνώσεις που θα έχετε αποκτήσει από το πρώτο μέρος, θα σας βοηθήσουν πολύ να κατανοείτε αυτά που συμβαίνουν στα διάφορα στάδια του πειραματικού μέρους. Επιπλέον, θα γνωρίζετε το γιατί κάθε φορά γίνεται η συγκεκριμένη διαδικασία. Το συγκεκριμένο υλικό έχει διπλό στόχο. Ο πρώτος είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε το περιεχόμενο της συγκεκριμένης εργαστηριακής άσκησης, τους στόχους της, το θεωρητικό υπόβαθρό της και τον τρόπο πειραματικής εκτέλεσής της. Ο δεύτερος στόχος είναι να σας προετοιμάσει όσο το δυνατόν καλύτερα, εν’ όψει της εκτέλεσης της άσκησης από εσάς τους ίδιους στο εργαστήριο. Επειδή ο χρόνος εκτέλεσης της εργαστηριακής άσκησης στο εργαστήριο είναι περιορισμένος, θα σας είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο, αν πριν έχετε μελετήσει καλά τόσο τη θεωρία της άσκησης όσο και τον τρόπο εκτέλεσής της. Έτσι, δεν θα εκτελείτε μηχανικά τα διάφορα βήματα της άσκησης στο εργαστήριο, αλλά θα γνωρίζετε πολύ καλά ποιο θα είναι το επόμενο βήμα και γιατί πρέπει να γίνει αυτό.

Webcast

Επιφανειακή υδροξυλομάδα
Αιώρημα
Διεπιφάνεια
Επιφανειακό φορτίο
Κολλοειδές σύστημα
Ηλεκτρική διπλοστοιβάδα
Υδροξείδιο
Διαφασική περιοχή


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-04T08:32:24Z
2013-12-13T13:01:16Z


(2 Ώρες + 0 Λεπτά + 22 Δεύτερα)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.