Εισαγωγή στην Ειδική και Γενική Θεωρία της Σχετικότητας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕισαγωγή στην Ειδική και Γενική Θεωρία της Σχετικότητας

ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΕΚΕΦΕ, «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»)

Μετά την μελέτη του παρόντος υπερκειμένου ο φοιτητής: Θα έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες ειδικής και γενικής σχετικότητας όπως τις έννοιες του 4-διαστατου χωρόχρονου, της μετρικής, των 4-διανυσμάτων, των τανυστών κλπ και θα μπορεί να λύνει τις εξισώσεις Einstein για απλά συστήματα (σφαιρική συμμετρία, χωρική ομοιογένεια) και να περιγράφει το φυσικό περιεχόμενο των λύσεων, θα μπορεί να χρησιμοποιεί τους υπερσυνδέσμους του υλικού για να ανατρέχει άμεσα σε όποιο σημείο επιθυμεί προκειμένου να διευκρινίσει θέματα που απαιτούνται για την λύση προβλημάτων Ειδικής και Γενικής Σχετικότητας. Το παρόν υπερκείμενο επεκτείνεται θεματικά και εμβαθύνει σε σημαντικά θέματα που είτε καλύπτονται επιφανειακά είτε καθόλου από το έντυπο υλικό. Τέτοια θέματα είναι η απόδειξη των εξισώσεων Friedmann απο τις εξισώσεις Einstein, η λύση των εξισώσεων Einstein για απλά συστήματα, η μελέτη του τανυστή ενέργειας και ορμής κλπ. Τα σημαντικά αυτά θέματα αν και συνήθως απαιτούν προχωρημένο μαθηματικό υπόβαθρο, εδώ παρουσιάζονται με απλό αλλά ουσιαστικό τρόπο με την ελάχιστη δυνατή χρήση προχωρημένων μαθηματικών εννοιών. Ακόμα, το γραφικό περιβάλλον του υπερκειμένου με χρήση πολλών υπερσυνδέσμων προς το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό του υλικού, αποτελεί ένα ελκυστικό και λειτουργικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την μελέτη και προτρέπει προς αναζήτηση περαιτέρω γνώσης.
Το παρόν υπερκείμενο αποτελεί μια απλή αλλά ουσιαστική εισαγωγή στην Ειδική και στην Γενική Θεωρία της Σχετικότητας και στην Κοσμολογία (απόδειξη εξισώσεων Friedmann απο εξισώσεις Einstein). Το απαιτούμενο μαθηματικό υπόβαθρο είναι σχετικά χαμηλό (διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός) αλλά οι έννοιες που εισάγωνται απλό και κατανοητό τρόπο είναι μη τετριμμένες και περιλαμβάνουν, τανυστές, 4-διανύσματα, σχετικιστική ηλεκτροδυναμική, τανυστή ενέργειας και ορμής, εξισώσεις Einstein, τανυστες Riemman και Ricci, λύση Schwarchild εξισώσεων Einstein, απόδειξη εξισώσεων Friedmann κλπ.

Hypertext

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T13:30:35Z
2009-03-04T08:33:41Z


Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στο υπερκείμενο μαζί με τις προτεινόμενες ασκήσεις από την βιβλιογραφία μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 6-7 εβδομάδες συστηματικής μελέτης (προτείνονται δύο Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις). Κάθε ένα από τα 12 κεφάλαια απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 5 ώρες μελέτης περιλαμβανομένου και του χρόνου για επίλυση προβλημάτων. (98 Σελίδες + 22 Εικόνες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.