δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚοσμολογία

ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ)
ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Οι παρούσες βιντεοδιαλέξεις παρέχουν μια εισαγωγή στην σύγχρονη κοσμολογία. Τα θέματα καλύπτονται με πλήρη και αυτοτελή αλλά και κατανοητό τρόπο χωρίς να προαπαιτείται μαθηματικό υπόβαθρο πέρα απο τον συνήθη διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό. Καλύπτονται θέματα που βρίσκονται στην αιχμή της έρευνας στην σύγχρονη κοσμολογία όπως η επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος, το κοσμικό υπόβαθρο ακτινοβολίας και οι διαταραχές του, το πληθωριστικό σύμπαν και τα προβλήματα που λύνει, η δημιουργία δομών στο σύμπαν, η πυρηνοσύνθεση κλπ.
Μετά την παρακολούθηση των διαλέξεων σύγχρονης κοσμολογίας ο φοιτητής, θα μπορεί να περιγράψει τα βασικά προβλήματα που αποτελούν την αιχμή της έρευνας στην σύγχρονη κοσμολογία όπως για παράδειγμα η επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος, το κοσμικό υπόβαθρο ακτινοβολίας και οι διαταραχές του, το πληθωριστικό σύμπαν και τα προβλήματα που λύνει, η δημιουργία δομών στο σύμπαν, η πυρηνοσύνθεση κλπ. Θα μπορεί να διαβάζει επιστημονικά άρθρα που χρησιμοποιούν κοσμολογικούς όρους και να κατανοεί το περιεχόμενό τους.Θα μπορεί να λύνει ασκήσεις σε θέματα κοσμολογίας, το παρόν υπερκείμενο επεκτείνει θεματικά, εμβαθύνει και προσφέρει με εύληπτο τρόπο σημαντικά θέματα που καλύπτονται από το έντυπο υλικό. Τέτοια θέματα είναι η επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος, το κοσμικό υπόβαθρο ακτινοβολίας και οι διαταραχές του, το πληθωριστικό σύμπαν και τα προβλήματα που λύνει, η δημιουργία δομών στο σύμπαν, η πυρηνοσύνθεση κλπ. Τα σημαντικά αυτά θέματα εδώ παρουσιάζονται με απλό αλλά ουσιαστικό τρόπο με την ελάχιστη δυνατή χρήση προχωρημένων μαθηματικών εννοιών. Ακόμα, το πολυμεσικό περιβάλλον των βιντεοδιαλέξεων, αποτελεί ένα ελκυστικό και λειτουργικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την μελέτη και προτρέπει προς αναζήτηση περαιτέρω γνώσης.

Webcast

κοσμολογική αρχή, διαστολή σύμπαντος, εξισώσεις friedmann, δυναμική του σύμπαντος, καμπυλότητα του σύμπαντος, μετρική robertson-walker, κοσμολογικά μοντέλα, παράμετρος πυκνότητας ω, παράμετρος hubble, κοσμολογική σταθερά, αποστάσεις στο σύμπαν, απόσταση φωτεινότητας, γωνιακή απόσταση, ηλικία σύμπαντος, βαρυονική ύλη, σκοτεινή ύλη, κοσμικό υπόβαθρο ακτινοβολίας, αποσύζευξη, επανασύνδεση, πυρηνοσύνθεση, θερμοκρασιακές διαταραχές υποβάθρου ακτινοβολίας, φάσμα διαταραχών, πληθωριστικό σύμπαν, δημιουργία δομών, cosmological principle, friedmann equations, robertson-walker metric, curvature, cosmological models, density parameter ω, hubble parameter, cosmological constant, luminosity distance, angular diameter distance, age of the universe, baryonic matter, dark matter, dark energy, cosmic microwave background, decoupling, recombination, nucleosynthesis, temperature fluctuations, spectrum of perturbations, inflation, structure formation


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-05T11:21:21Z
2013-12-13T11:50:28Z


Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στις βιντεοδιαλέξεις μαζί με τις προτεινόμενες ασκήσεις από την βιβλιογραφία μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 8-10 εβδομάδες συστηματικής μελέτης (προτείνονται τουλάχιστον 2-3 Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις). Κάθε μία από τις 23 διαλέξεις απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 4 ώρες μελέτης περιλαμβανομένου και του χρόνου για επίλυση προβλημάτων και μελέτης του έντυπου υλικού.((23 Διαλέξεις) 10 Ώρες + 25 Λεπτά)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.