Πολιτιστικές δραστηριότητες και περιφερειακή ανάπτυξη στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠολιτιστικές δραστηριότητες και περιφερειακή ανάπτυξη στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης

ΜΠΙΤΣΑΝΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ (ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ «INFO-COMMUNICATION RESEARCH SOCIETY»)

ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)

Όταν θα έχετε τελειώσει τη μελέτη του 3ου κεφαλαίου (ΕΔΥ), θα πρέπει να μπορείτε να: Διατυπώνετε τον ορισμό της πολιτιστικής δραστηριότητας και τις αρχές του γενικού (δημόσιου) συμφέροντος για την ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Περιγράφετε τη διαμόρφωση, διαχείριση, προώθηση και προβολή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων με βάση το καινοτόμο και πρωτοποριακό μοντέλο «Πολιτιστικές Δραστηριότητες Ενεργητικής Αντίληψης» (ΠΔΕΑ). Αναγνωρίζετε τις λειτουργίες της διαχείρισης και τη διαχείριση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Χρησιμοποιείτε το καινοτόμο μοντέλο «Πολιτιστικές Δραστηριότητες Ενεργητικής Αντίληψης» (ΠΔΕΑ) για την εξέταση και ανάλυση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης. Αναφέρετε τη σχέση περιφερειακής ανάπτυξης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων ως προς την ανάπτυξης του πολιτισμού στην εποχή της ψηφιο-επικοινωνιακής παγκοσμιοποίησης. Το κεφαλαίου 3 προσεγγίζει τις πολιτιστικές δραστηριότητες διευρύνοντας το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό της ΔΠΜ 51 ως προς: την έννοια της πολιτιστικής δραστηριότητας, τις αρχές του γενικού (δημόσιου) συμφέροντος για την ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, τη διαμόρφωση, διαχείριση, προώθηση και προβολή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων με βάση το καινοτόμο μοντέλο «Πολιτιστικές Δραστηριότητες Ενεργητικής Αντίληψης» (ΠΔΕΑ), την πρακτική προσέγγιση για την εξέταση και την ανάλυση συγκεκριμένης πολιτιστικής δραστηριότητας με βάση το καινοτόμο μοντέλο «Πολιτιστικές Δραστηριότητες Ενεργητικής Αντίληψης» (ΠΔΕΑ). Το κεφαλαίο 3 συμβάλλει στην ολοκληρωμένη παρουσίαση της διαμόρφωσης, διαχείρισης, προβολής και προώθησης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Επισημαίνει τη σημασία του μοντέλο «Πολιτιστικές Δραστηριότητες Ενεργητικής Αντίληψης» (ΠΔΕΑ) για την επιτυχημένη ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης. Ειδικότερα, αναλύει διεξοδικά την έννοια της πολιτιστική δραστηριότητας και παρουσιάζει το καινοτόμο και πρωτοποριακό μοντέλο «Πολιτιστικές Δραστηριότητες Ενεργητικής Αντίληψης» (ΠΔΕΑ). Η μελέτη του 3ου κεφαλαίου συμβάλλει στο να αντιλαμβάνεται, να κατανοεί, να διακρίνει ο φοιτητής / η φοιτήτρια την έννοια της πολιτιστικής δραστηριότητας και να χρησιμοποιεί το καινοτόμο και πρωτοποριακό μοντέλο «Πολιτιστικές Δραστηριότητες Ενεργητικής Αντίληψης» (ΠΔΕΑ) ως επιστημονική προσέγγιση για την ανάπτυξη επιτυχημένων πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης.
Στο 3ο κεφάλαιο εξετάζονται και αναλύονται η έννοια της πολιτιστικής δραστηριότητας, η σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης και οι αρχές του γενικού (δημόσιου) συμφέροντος για τη διαμόρφωση, διαχείριση, προβολή και προώθηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Επίσης, αναφέρεται το καινοτόμο και πρωτοποριακό μοντέλο «Πολιτιστικές Δραστηριότητες Ενεργητικής Αντίληψης» (ΠΔΕΑ) και εξετάζεται η πολιτιστική δραστηριότητα «ΜΗΔΕΙΑ» ως περίπτωση μελέτης.

Hypertext

πολιτιστικές δραστηριότητες, πολιτιστικές δραστηριότητες ενεργητικής αντίληψης, γενικό (δημόσιο) συμφέρον, διαχείριση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης, cultural activities, dynamic motivations in cultural activities, public interest, management functions in cultural activities, information and knowledge society

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-06T07:05:52Z
2013-12-13T11:18:57Z


Ο χρόνος μελέτης για το κεφάλαιο 3 είναι περίπου δύο με τρεις εβδομάδες. (22 Σελίδες + 2 Εικόνες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.