Διαχείριση προβολής πολιτιστικών οργανισμών στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαχείριση προβολής πολιτιστικών οργανισμών στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης

ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π. ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ», ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ «INFO-COMMUNICATION RESEARCH SOCIETY»)

ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)

Όταν θα έχετε τελειώσει τη μελέτη του 2ου κεφαλαίου (ΕΔΥ), θα πρέπει να μπορείτε να: Διατυπώνετε τον ορισμό της διαχείρισης προβολής των πολιτιστικών οργανισμών. Περιγράφετε το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό για τη διαχείριση προβολής των πολιτιστικών οργανισμών. Αναγνωρίζετε τα μέσα προβολής των πολιτιστικών οργανισμών. Αναφέρετε συγκεκριμένες περιπτώσεις για τη διαχείριση προβολής των πολιτιστικών οργανισμών. Το κεφαλαίου 2 προσεγγίζει τη διαχείριση προβολής των πολιτιστικών οργανισμών διευρύνοντας το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό της ΔΠΜ 51 ως προς: την έννοια της διαχείρισης προβολής των πολιτιστικών οργανισμών, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της διαχείρισης προβολής των πολιτιστικών οργανισμών, τα μέσα προβολής των πολιτιστικών οργανισμών, την πρακτική προσέγγιση για τη διαχείριση προβολής των πολιτιστικών οργανισμών, με την παράθεση της περίπτωση μελέτης του «Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού» (ΟΠΕΠ). Το κεφαλαίο 2 συμβάλλει στην ολοκληρωμένη παρουσίαση της διαχείρισης προβολής των πολιτιστικών οργανισμών επισημαίνοντας τα μέσα προβολής τους στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης. Επίσης, αναλύει διεξοδικά την έννοια της διαχείρισης προβολής των πολιτιστικών οργανισμών. Η μελέτη του 2ου κεφαλαίου συμβάλλει στο να αντιλαμβάνεται, να κατανοεί, να διακρίνει και να χρησιμοποιεί φοιτητής / φοιτήτρια τη σημασία της διαχείρισης προβολής των πολιτιστικών οργανισμών καθώς και τα μέσα προβολής τους στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης.
Στο 2ο κεφάλαιο εξετάζονται και αναλύονται η έννοια της διαχείρισης προβολής στους πολιτιστικούς οργανισμούς, ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και τα μέσα προβολής των πολιτιστικών οργανισμών. Επίσης, αναφέρεται η περίπτωση μελέτης του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού (ΟΠΕΠ).

Hypertext

διαχείριση προβολής, σχεδιασμός προβολής, πολιτιστικός οργανισμός, μέσα προβολής πολιτιστικών οργανισμών, κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης, promotion management, promotion planning, cultural organizations, promotion activities for cultural organisation, information and knowledge society


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-06T07:12:08Z
2013-12-13T11:18:57Z


Ο χρόνος μελέτης για το κεφάλαιο 2 είναι περίπου δύο με τρεις εβδομάδες. (26 Σελίδες + 1 Εικόνα)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.