δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΨηφιακές Επικοινωνίες Α' Μέρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SURREY (UK))

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΔΕΝΑΖΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΤΣΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)

Τα θέματα που πρόκειται να περιγραφούν και οι γνώσεις που θα αποκομιστούν από τη μελέτη του βιβλίου συνοψίζονται στα εξής: Περιγραφή Σημάτων στο πεδίο του χρόνου και των συχνοτήτων. Σειρές και μετασχηματισμοί Fourier. Περιγραφή των σχέσεων που διέπουν τα γραμμικά χρονικά αναλλοίωτα συστήματα και τα φίλτρα. Εισαγωγή στις έννοιες της συνέλιξης και της συσχέτισης σημάτων. Τρόποι υπολογισμού της ισχύος και της ενέργειας σημάτων. Μελέτη της περιοδικότητας σημάτων.
Το παρόν υπερκείμενο αποτελεί μια απλή αλλά ουσιαστική εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες και ειδικότερα στη θεωρία Σημάτων και Συστημάτων και στις περιγραφές τους στα πεδία του χρόνου και των συχνοτήτων και στην εναλλαγή μεταξύ των δύο πεδίων με το Μετασχηματισμό Fourier. Το απαιτούμενο μαθηματικό υπόβαθρο συμπεριλαμβάνει βασικές αρχές Τριγωνομετρίας, γνώση παραγώγων και ολοκληρωμάτων βασικών συναρτήσεων και στοιχεία Μαθηματικής Ανάλυσης και μιγαδικών αριθμών.

Hypertext

συνεχή - διακριτά σύνολα, αιτιατά σήματα, πραγματικά-μιγαδικά σήματα, σήματα συνεχούς χρόνου – αναλογικά, σήματα διακριτού χρόνου, ψηφιακά σήματα, περιοδικά – μη περιοδικά σήματα, ορθογωνικός παλμός, τριγωνικός παλμός, συνάρτηση sinc, μοναδιαίο βηματικό σήμα, πραγματικό εκθετικό σήμα, κρουστική συνάρτηση (dirac), γραμμικότητα, αλλαγή κλίμακας, χρονική μετατόπιση, ολίσθηση συχνότητας, δυισμός, συνέλιξη, διαμόρφωση, συνημίτονο, ημίτονο, ταυτότητα/θεώρημα parseval, signals, systems, complex numbers, euler, convolution, digital, analog


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T14:49:00Z
2009-03-09T09:27:01Z


Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στο υπερκείμενο μαζί με τις προτεινόμενες ασκήσεις από την βιβλιογραφία μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 3-4 εβδομάδες συστηματικής μελέτης (προτείνεται μια Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση). (64 Σελίδες + 40 Εικόνες).*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.