Τεχνικές Διαχείρισης Λογισμικού–Βασικές αρχές διαχείρισης έργου–Τμηματοποίηση έργου–Χρονοπρογραμματισμός Έργου - Εμβάθυνση στις Τυπικές Προδιαγραφές–Μοντελοποίηση συστημάτων με δίκτυα Petri

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Τεχνικές Διαχείρισης Λογισμικού–Βασικές αρχές διαχείρισης έργου–Τμηματοποίηση έργου–Χρονοπρογραμματισμός Έργου - Εμβάθυνση στις Τυπικές Προδιαγραφές–Μοντελοποίηση συστημάτων με δίκτυα Petri

ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΠΙΝΤΕΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Τους αναφέρω είτε άμεσα, όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί, είτε έμμεσα μέσα στη ροή του κειμένου και όχι για κάθε ενότητα, αλλά ακόμα και για μικρά τμήματα: Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού είναι να σας βοηθήσει στις έννοιες των μετρήσεων και των μετρικών ποιότητας λογισμικού, να σας δείξει παραδείγματα εργαλείων που χρησιμοποιούνται για μετρήσεις και πώς γίνεται η στατιστική ανάλυση των μετρήσεων.
Τεχνικές Διαχείρισης Λογισμικού–Βασικές αρχές διαχείρισης έργου–Τμηματοποίηση έργου–Χρονοπρογραμματισμός Έργου: H συγκεκριμένη ενότητα ΕΔΥ πραγματεύεται το θέμα της διαχείρισης έργων λογισμικού. Ξεκινά με την ουσία της διαχείρισης έργων (ότι αφορούν ανθρώπους) και, αφού αποσαφηνίζει τις βασικές αρχές, προχωρά σε τεχνικά θέματα όπως PERT και Gantt charts. - Εμβάθυνση στις Τυπικές Προδιαγραφές–Μοντελοποίηση συστημάτων με δίκτυα Petri: H συγκεκριμένη ενότητα ΕΔΥ πραγματεύεται το θέμα των δικτύων Petri, δίνοντας παραδείγματα για κάθε είδος Petri Nets (Δίκτυα Συνθήκης – Γεγονότος, Δίκτυα Θέσης – Μετάβασης και Δίκτυα Διακριτών Τεκμηρίων).

Webcast

Τεχνικές Διαχείρισης Λογισμικού–Βασικές αρχές διαχείρισης έργου–Τμηματοποίηση έργου–Χρονοπρογραμματισμός Έργου: τεχνικές διαχείρισης λογισμικού, pert chart, gantt chart, software management techniques, pert chart, gantt chart - Εμβάθυνση στις Τυπικές Προδιαγραφές–Μοντελοποίηση συστημάτων με δίκτυα Petri: δίκτυα συνθήκης – γεγονότος, δίκτυα θέσης – μετάβασης , δίκτυα διακριτών τεκμηρίων , place – transition petri nets, condition – event petri nets, individual tokens petri nets

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-09T10:05:15Z
2013-12-13T14:50:19Z


Πριν από κάθε major object (π.χ. video) αναφέρω χρόνο μελέτης όχι μόνο σε διάρκεια του video, αλλά και σε πραγματικό χρόνο. (181 Λεπτά + 32 Δεύτερα)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.