Κωδικοποίηση και Μετάδοση Ψηφιακού Video (Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚωδικοποίηση και Μετάδοση Ψηφιακού Video (Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες)

Νταγιούκλας, Αναστάσιος

Κορμεντζάς, Γεώργιος
Σκόδρας, Αθανάσιος
Χατζημίσιος, Περικλής

Το video (κινούμενη εικόνα) είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέσα για τις επικοινωνίες και ψυχαγωγία για πολλές δεκαετίες. Αρχικά το video συλλέχθηκε και μεταδιδόταν σε αναλογική μορφή. Η εμφάνιση των ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και των υπολογιστών οδήγησε στην ψηφιακή μετατροπή του, οδηγώντας σε μια επανάσταση στη συμπίεση και στις επικοινωνίες πολυμέσων. To παρόν Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό κάνει μια επισκόπηση των διαφόρων μεθόδων κωδικοποίησης του video για εφαρμογές όπως η τηλεοπτική αποθήκευση DVD και το Video CD, τη τηλεοπτική μετάδοση, τη δορυφορική και επίγεια (πέρα από - αέρας) ψηφιακή τηλεόρασης (Digital TV-DTV), και τη τηλεοπτική σύσκεψη και τη βιντεο-τηλεφωνία. Στην συνέχεια γίνεται μια επισκόπηση των ζητημάτων μετάδοσης του video σε δίκτυα δεδομένων. Η μετάδοση του video σε δίκτυα μεταγωγής πακέτων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως: δυναμικό εύρος ζώνης (dynamic bandwidth), της καθυστέρησης (latency), των απωλειών πακέτων (packet loss) και της μεταβλητότητας της καθυστέρησης (jitter), καθώς επίσης και πολλών πρόσθετων ζητημάτων όπως το πώς να μοιραστεί αρκετά τους πόρους δικτύων μεταξύ πολλών ροών και πώς να εκτελέσει αποτελεσματικά ένας--πολλή επικοινωνία για το δημοφιλές περιεχόμενο.
Μελετώντας το υλικό ο φοιτητής θα κατανοήσει τις βασικές έννοιες της κωδικοποίησης του video, της μετάδοσης του σε δίκτυα που χρησιμοποιούν τη τεχνολογία μεταγωγής πακέτων και πως η ποιότητα του επηρεάζεται από τις διάφορες παραμέτρους του δικτύου (απώλειες πακέτων, καθυστέρηση πακέτων, jitter). Ολοκληρώνοντας τη μελέτη του διδακτικού υλικού ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: κατανοήσει τις βασικές αρχές του ψηφιακού video και τα πρότυπα κωδικοποίησης του video, εμβαθύνει στα πρωτόκολλα και στους μηχανισμούς για τη μετάδοση του video σε δίκτυα δεδομένων, κάνει μια αποτίμηση της ποιότητας της προσφερόμενης υπηρεσίας video και πως επηρεάζεται από τους δείκτες απόδοσης του δικτύου (απώλειες πακέτων, καθυστέρηση).

Hypertext

Έλεγχος ροής και διαχείριση λαθών
Πρότυπα κωδικοποίησης video
Video coding standards
Video transmission
Μετάδοση video
Ψηφιακό video
Digital video

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-09T10:09:05Z
2013-12-13T14:55:12Z


Οι προτεινόμενοι χρόνοι μελέτης είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την επιθυμητή εμβάθυνση στο αντικείμενο της κωδικοποίησης του video. Για την μελέτη του εισαγωγικού κεφαλαίου απαιτείται τουλάχιστον 1 ώρα μελέτης με πιθανή ανασκόπηση βασικών εννοιών. Το κεφάλαια 2 και 3 απαιτούν 3 ώρες μελέτης για την κατανόηση των θεμελιωδών ιδιοτήτων του ψηφιακού video και τα πρότυπα κωδικοποίησης από τους διάφορους οργανισμούς τυποποίησης. Το κεφάλαιο 4 είναι ίσως το μεγαλύτερο κεφάλαιο. Θα πρέπει να μελετηθούν οι ενότητες 4.1 και 4.2 αφιερώνοντας τουλάχιστον 3 ώρες μελέτης για τις τεχνολογίες streaming και για τα πρωτόκολλα μετάδοσης του ψηφιακού video. Οι ενότητες 4.3, 4.4 και 4.5 περιγράφουν ζητήματα που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, το έλεγχο ροής και πως τα λάθη κατά τη διάρκεια της μετάδοσης επηρεάζουν τη λαμβανόμενη ποιότητα της υπηρεσίας . Για αυτές τις δύο ενότητες, ο φοιτητής θα πρέπει να αφιερώσει 1 ώρα. (33 Σελίδες + 20 Εικόνες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.