Γραφικά Ενδιάμεσα Χρήστη στην Java με χρήση του Netbeans 6.x

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓραφικά Ενδιάμεσα Χρήστη στην Java με χρήση του Netbeans 6.x

ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Other

Java
Netbeans

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

2013-12-13T09:38:12Z
2010-01-25T13:43:30Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.