E.F.L. materials adaption for muslim ierospoudastirio of Komotini with reference to cummins' framework for minority student instruction and the greek curriculum 2001

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοE.F.L. materials adaption for muslim ierospoudastirio of Komotini with reference to cummins' framework for minority student instruction and the greek curriculum 2001

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ πολιτισμική και γλωσσική ετερότητα αποτελεί πλέον πραγματικότητα στις σημερινές κοινωνίες και τα εκπαιδευτικά συστήματα καλούνται να αντιμετωπίσουν το δεδομένο τάξεων γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας. Η πρόκληση για τους ανθρώπους που εμπλέκονται στην εκπαίδευση είναι να καταφέρουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες των μαθητών αυτών των τάξεων για προσωπική και ακαδημαϊκή πρόοδο και για την επιτυχή τους ένταξη σε αυτές τις κοινωνίες.Η πολυδιάστατη φύση αυτής της εκπαιδευτικής πραγματικότητας χρήζει εκπαιδευτικής καινοτομίας, η οποία, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να συντελεστεί σε τρία επίπεδα. Πρώτον, σε επίπεδο εκπαιδευτικής φιλοσοφίας ο στόχος πρέπει να είναι η ενδυνάμωση και ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών παρά η διάπλαση μίας και συγκεκριμένης εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής συνείδησης. Δεύτερον, σύμφωνες με την παραπάνω εκπαιδευτική φιλοσοφία πρέπει να είναι και οι αρχές που διέπουν τα αναλυτικά εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών και το αντίστοιχο διδακτικό υλικό. Τέλος, αλλαγή πρέπει επίσης να υπάρξει και στη στάση των δασκάλων απέναντι στην ετερότητα και στη μεθοδολογική διδακτική προσέγγιση του αντικειμένου τους.Από αυτούς τους τρεις παράγοντες εκπαιδευτικής αλλαγής, ο πιο καθοριστικός είναι η στάση των δασκάλων. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι υπεύθυνοι/ες για την εφαρμογή, ή μη, στην τάξη των εκπαιδευτικών καινοτομιών που υπαγορεύει η εκπαιδευτική φιλοσοφία, τα αναλυτικά εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών και το αντίστοιχο διδακτικό υλικό, καθώς και για την αποτελεσματικότητα αυτής της εφαρμογής. Κατ' αυτήν την έννοια ο αναστοχασμός των δασκάλων σχετικά με τη διδακτική πράξη και τη συμβολή της στην πρόοδο των μαθητών τους στις σημερινές πολυδιάστατες τάξεις είναι καθοριστικός και αναγκαίος.Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία παρουσιάζει την απόπειρα αναστοχασμού της συγγραφέως και δασκάλας σε σχέση με τη διδασκαλία μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας στο Γυμνάσιο του Ιεροσπουδαστηρίου (Ισλαμικό θεολογικό σχολείο) Κομοτηνής. Το έναυσμα έδωσαν η αναποτελεσματικότητα της μεθόδου διδασκαλίας και η αδυναμία του διδακτικού υλικού να ανταποκριθεί στις ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών.Ο αναστοχασμός αυτός πήρε τη μορφή της έρευνας δράσης μικρής κλίμακας. Στόχος της έρευνας ήταν να απαντήσει σε δυο ερωτήματα: α) ποιές είναι οι θεωρητικές αρχές για την αποτελεσματική διδασκαλία δίγλωσσων μειονοτικών μαθητών και β) πώς μπορούν αυτές να εφαρμοστούν στη διδασκαλία της Αγγλικής σαν ξένη γλώσσα στους συγκεκριμένους μαθητές της Α' Γυμνασίου. Με οδηγό αυτά τα δύο ερωτήματα έρευνα στη βιβλιογραφία σχετική με τη Δίγλωσση εκπαίδευση, γενικότερα, και με τη Μουσουλμανική μειονοτική εκπαίδευση στην Ελλάδα, ειδικότερα, ανέδειξε το μοντέλο του Cummins για τη διδασκαλία και ενδυνάμωση των μειονοτικών μαθητών ως κατάλληλο για την εκπαίδευσή τους. Επίσης, μία έρευνα αναγκών η οποία διεξήχθη στην Α' Γυμνασίου έφερε στο φως σημαντικές πτυχές των συγκεκριμένων μαθητών, καθώς και αδυναμίες και ανάγκες τους σχετικές με τη διδασκαλία της Αγγλικής.Η θεωρητική και πρακτική γνώση που αποκομίζεται από αυτήν την έρευνα χρησιμοποιείται από τη συγγραφέα στην πρότασή της για αναπροσαρμογή του διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της Αγγλικής σαν ξένη γλώσσα στη συγκεκριμένη τάξη. Βασικός άξονας για την αναπροσαρμογή αυτή αποτελούν οι αρχές του Cummins και οι στόχοι του αναθεωρημένου Ελληνικού Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) 2001. Η πρόταση αυτή παρουσιάζεται με τη μορφή μιας σειράς σχεδίων μαθημάτων, η οποία υιοθετεί μία διαπολιτισμική και διαθεματική διδακτική προσέγγιση, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Project για την εφαρμογή της.Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι πρέπει ακόμη να επιδιωχθεί η δοκιμαστική εφαρμογή της συγκεκριμένη πρότασης στην τάξη, έτσι ώστε να αξιολογηθεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα της.

Διπλωματική εργασία


Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2013-12-16T10:03:46Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.