δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Students' reading strategies when they use hypertext

ΑΝΝΑ ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ

ΣύνοψηΟι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές παίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή. Από τη στιγμή που εμφανίστηκαν υιοθετήθηκαν από τους δασκάλους σαν εργαλείο για τη δουλειά τους. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν στο ρόλο του εκπαιδευτή, αλλά τα τελευταία χρόνια και στο ρόλο του εργαλείου και του μέσου. Στις μέρες μας παρατηρείται εξάπλωση της χρήσης του Διαδικτύου εξ αιτίας της εύκολης πρόσβασης σ' αυτό, αλλά και λόγω της ευελιξίας που προσφέρει. Τα παραπάνω μαζί με το γεγονός ότι τα Αγγλικά είναι η κυρίαρχη γλώσσα στον παγκόσμιο ιστό, κάνει επιτακτική την ανάγκη για τους καθηγητές Αγγλικών να προσπαθήσουν να ενσωματώσουν το Διαδίκτυο στην διδασκαλία της δεύτερης ή ξένης γλώσσας.. Οι μελετητές τονίζουν την αποτελεσματικότητα της χρήσης του Διαδικτύου ως εξαιρετικής πηγής αυθεντικού υλικού, που αποτελεί παράλληλα και ένα μέσο παρότρυνσης για μάθηση για τους μαθητές. Λαμβάνοντας υπόψη το θεωρητικό υπόβαθρο στον τομέα της διδασκαλίας της ανάγνωσης, αυτή η εργασία σκοπό έχει να εξερευνήσει τις αντιδράσεις των μαθητών και ιδιαίτερα των εφήβων, όταν διαβάζουν υπερκείμενα, και να ρίξει φως στις στρατηγικές που οι μαθητές χρησιμοποιούν όταν έχουν να αντιμετωπίσουν επικοινωνιακές ασκήσεις στο Διαδίκτυο. Θα γίνει ακόμα προσπάθεια για να προσδιοριστεί η σχέση ανάμεσα στην καλή γνώση της γλώσσας και της δομής των υπέρ-συνδέσμων με τη χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών ανάγνωσης από την πλευρά των μαθητών. Η απάντηση στα παραπάνω θα δοθεί σε έρευνα με μια ομάδα μαθητών σε εφηβική ηλικία στους οποίους δόθηκε να κάνουν μια άσκηση με τη βοήθεια του διαδικτύου. Για να προσδιοριστούν οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές στην διαδικασία της ανάγνωσης θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος «σκέφτομαι φωναχτά». Επίσης θα μπορέσει να γίνει σύγκριση ανάμεσα στις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι καλοί και κακοί αναγνώστες σε εργασίες επίλυσης προβλήματος. Ελπίζουμε ότι αυτή η εργασία θα προσφέρει αξιόπιστα στοιχεία που θα ενισχύσουν την διδασκαλία της ανάγνωσης στον παγκόσμιο ιστό.

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2013-12-16T10:03:50Z
2007


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.