Investigating teachers' concepts of self-efficacy in their first years of teaching [Cd-rom] : a case study of the english language graduates of the University of Athens: [Διπλωματική διατριβή]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοInvestigating teachers' concepts of self-efficacy in their first years of teaching [Cd-rom] : a case study of the english language graduates of the University of Athens: [Διπλωματική διατριβή]

ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πολλοί ερευνητές παγκοσ΅ίως επικεντρώνουν την προσοχή τους στοπρώτο έτος στη σταδιοδρο΅ία ενός εκπαιδευτικού καθώς θεωρείται κρίσι΅ο γιατην εξέλιξή του. Στην Ελλάδα, ό΅ως αποτελεί ΅ία σχετικά ανεξερεύνητη καισχεδόν αχαρτογράφητη περιοχή. Για αυτό το λόγο, αυτή η διπλω΅ατική εργασίαφιλοδοξεί να ερευνήσει το πρώτο έτος διδασκαλίας σε καθηγητές της Αγγλικήςοι οποίοι αποφοίτησαν από το τ΅ή΅α Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστη΅ίουΑθηνών. Πιο συγκεκρι΅ένα, έχει ως σκοπό να ερευνήσει τις αντιλήψεις τωνκαθηγητών για την επάρκεια της προετοι΅ασίας τους στο πρόγρα΅΅αεκπαίδευσης που τους προσφέρθηκε, τα κίνητρά που τους οδήγησαν στοεπάγγελ΅α του εκπαιδευτικού, την εικόνα που έχουν σχη΅ατίσει για τοεπάγγελ΅α ΅ε την παρέλευση του πρώτου έτους στη σταδιοδρο΅ία τους, καιπροπαντός τις πεποιθήσεις για την αυτο-αποτελεσ΅ατικότητα του διδακτικούτους έργου, οι οποίες δια΅ορφώνονται στην αρχή της επαγγελ΅ατικής τουςσταδιοδρο΅ίας και παρα΅ένουν κατόπιν σταθερές.Στη διπλω΅ατική αυτή εργασία χρησι΅οποιήθηκε ως ΅έθοδος έρευναςένα ερωτη΅ατολόγιο το οποίο εστάλη, ΅έσω ηλεκτρονικού ταχυδρο΅είου, σεκαθηγητές που αποφοίτησαν από το τ΅ή΅α Αγγλικής Φιλολογίας τουΠανεπιστη΅ίου Αθηνών. Το ερωτη΅ατολόγιο περιείχε ερωτήσεις κλειστού καιανοιχτού τύπου καθώς και ΅ια κλί΅ακα διαβάθ΅ισης τύπου Λίκερτ. Τα δεδο΅έναπου συγκεντρώθηκαν έδειξαν ότι οι συ΅΅ετέχοντες εισήλθαν στο επάγγελ΅α τουεκπαιδευτικού κυρίως για εσωτερικούς και ανθρωπιστικούς λόγους, γεγονός πουσχετίζεται ΅ε την έννοια του εκπαιδευτικού επαγγέλ΅ατος ως υψηλής αποστολήςή λειτουργή΅ατος. Οι συ΅΅ετέχοντες ανέφεραν επίσης ότι το πρόγρα΅΅αεκπαίδευσης τους βοήθησε σε ΅εγάλο βαθ΅ό σε όλες τις βασικές διαστάσεις τουεκπαιδευτικού έργου, δηλαδή στο γνωστικό αντικεί΅ενο, τη χρήση στρατηγικώνδιδασκαλίας, τη ΅αθητική παρώθηση και τη διαχείριση της σχολικής τάξης.Όσον αφορά στην αυτο-αποτελεσ΅ατικότητα του διδακτικού τους έργου, ταδεδο΅ένα κατέδειξαν ότι οι συ΅΅ετέχοντες αντιλα΅βάνονται ότι είναι καλύτεροιστην εφαρ΅ογή στρατηγικών διδασκαλίας από ότι στη ΅αθητική παρώθηση καιτη διαχείριση της σχολικής τάξης. Τέλος, ο σχετικά υψηλός βαθ΅ός αυτο-αποτελεσ΅ατικότητας του διδακτικού έργου που αναφέρθηκε από τουςσυ΅΅ετέχοντες, η πεποίθησή τους ότι το ΅άθη΅α της πρακτικής άσκησης στηδιδασκαλία τους προετοί΅ασε αποτελεσ΅ατικά, σε συνδυασ΅ό ΅ε τααναφερό΅ενα υψηλά επίπεδα παρώθησης και αφοσίωσης στο αντικεί΅ενο πουδιδάσκουν οδηγούν στο συ΅πέρασ΅α ότι το συγκεκρι΅ένο δείγ΅α τωνκαθηγητών Αγγλικής γλώσσας έλαβε αποτελεσ΅ατική εκπαίδευση στοΠανεπιστή΅ιο της Αθήνας.Η διπλω΅ατική εργασία τελειώνει υποβάλλοντας ένα αριθ΅ό προτάσεωνπου αποσκοπούν στη βελτίωση της αρχικής εκπαίδευσης των καθηγητών τηςΑγγλικής. Πιο συγκεκρι΅ένα, διατυπώνεται η άποψη ότι τα προγρά΅΅αταεκπαίδευσης των καθηγητών θα πρέπει να εστιάσουν στην ανάπτυξη ανθεκτικώνπεποιθήσεων διδακτικής αποτελεσ΅ατικότητας και να παρέχουν ευκαιρίες γιααποτελεσ΅ατική ανατροφοδότηση στους υποψήφιους καθηγητές. Τέλος,προτείνεται τα εκπαιδευτικά προγρά΅΅ατα για καθηγητές να προσφέρουνπερισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης στη ΅αθητική παρώθηση και στηδιαχείριση της σχολικής τάξης.

Διπλωματική εργασία


Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2013-12-16T10:10:35Z
2008-08-27


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.