δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοLa place de la BD dans le manuels Junior et Extra

ΚΟΪΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ εργασία αυτή με τίτλο «Η θέση του κόμικς στα διδακτικά εγχειρίδια JUNIOR και EXTRA» πραγματεύεται την εικονογραφημένη ιστορία η οποία χρησιμοποιείται σήμερα στην ξενόγλωσση τάξη και συγκεκριμένα για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας και θεωρεί a priori ότι παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή των μαθητών και των καθηγητών οι οποίοι συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τα οφέλη που μπορεί να επιφέρει στη διδασκαλία τους. Αυτό που χαρακτηρίζει το κόμικς είναι η διαδοχή των εικόνων για την εξιστόρηση μιας ιστορίας. Τα κείμενα και οι εικόνες, τα πολιτιστικά και χιουμοριστικά στοιχεία καθιστούν το κόμικς ένα εξαιρετικό εργαλείο για την εκμάθηση της γλώσσας και δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας διαφόρων ασκήσεων και δραστηριοτήτων.Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας εξετάζουμε τη θέση που κατέχει το κόμικς στα διδακτικά εγχειρίδια JUNIOR και EXTRA, τα είδη του κόμικς και τους τρόπους παρουσίασης και επεξεργασίας του που προτείνουν οι δημιουργοί αυτών των εγχειριδίων.Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αναλύει το εννοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας και περιλαμβάνει, εκτός από τον ορισμό του κόμικς και των στοιχείων που το απαρτίζουν, ένα σύντομο ιστορικό της πορείας του και τους λόγους για τους οποίους πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την παρουσίαση της έρευνας, τους λόγους επιλογής του θέματος, τη μεθοδολογία και τις υποθέσεις έρευνας που θα χρησιμεύσουν στην ανάλυσή μας. Στο τρίτο μέρος, μια λεπτομερής περιγραφή και μια προσεκτική μελέτη των κόμικς και των σχετικών ασκήσεων που παρουσιάζουν τα δύο διδακτικά εγχειρίδια που αποτελούν το corpus της έρευνάς μας, μας επιτρέπουν να διατυπώσουμε τα συμπεράσματά μας σχετικά με την περισσότερο ή λιγότερο ορθή διδακτική και μεθοδολογική προσέγγισή τους, έτσι όπως αυτή διαγράφεται μέσα από τις προτάσεις επεξεργασίας τους με τους μαθητές, και βέβαια να αποφανθούμε αν η προτεινόμενη χρήση τους τα καθιστά ένα διδακτικό υλικό και μέσο ικανό να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών.

Διπλωματική εργασία


Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

2013-12-16T10:31:13Z
2007


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.