Τα ΜΜΕ και ο αντικατοπτρισμός της πραγματικότητας [Cd-rom] : το Ιράκ στα mainstream media και στα blogs : [Διπλωματική διατριβή]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Τα ΜΜΕ και ο αντικατοπτρισμός της πραγματικότητας [Cd-rom] : το Ιράκ στα mainstream media και στα blogs : [Διπλωματική διατριβή]

ΖΑΡΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της διαρκούς εξέλιξηςτης τεχνολογίας και της ανάδυσης νέων μορφών, διαδραστικής,επικοινωνίας, η καταγραφή και παρουσίαση της πραγματικότηταςμέσα από τα ΜΜΕ αλλάζει. Εναλλακτικοί τρόποι ενημέρωσης,κυρίως μέσω του διαδικτύου, βρίσκονται στον αντίποδα τηςπαραδοσιακής δημοσιογραφίας, δίνοντας πολλαπλές δυνατότητεςανάδρασης (feedback) στο κοινό. Ο ίδιος ο πολίτης εξάλλου μπορείνα πάρει πλέον το ρόλο του δημοσιογράφου και να καταγράψειγεγονότα και να τα μεταδώσει χρησιμοποιώντας εύχρηστη καιπροσιτή τεχνολογία.Αυτή η νέα διάσταση στην καταγραφή των γεγονότωνδημιουργεί νέα δεδομένα στον τρόπο τόσο της παρουσίασης όσοκαι της πρόσληψης της πραγματικότητας. Η «κατασκευασμένηπραγματικότητα» των παραδοσιακών ΜΜΕ και τωνδιαπλεκόμενων συμφερόντων που κατήγγελλαν πολλοί θεωρητικοίκατά τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά και η «μηπραγματικότητα» των μεταμοντέρνων φιλοσόφων, όπωςπεριγράφηκε κυρίως τα τελευταία 15-20 χρόνια, αποκτά μια άλληδιάσταση: η «λαϊκή δημοσιογραφία», όπως αναδύεται μέσα από τοδιαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα μέσα από το blogging, και ηανάδειξη εναλλακτικών πηγών ενημέρωσης από τους πολίτες γιατους πολίτες, προσφέρουν πολλαπλές και διαφορετικές, αν όχιαλληλοσυγκρουόμενες, όψεις της πραγματικότητας.Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η σχέση μας με τα ΜΜΕκαι τον τρόπο που παρουσιάζουν την πραγματικότητα σε μιαμεταβατική περίοδο, με την παραδοσιακή δημοσιογραφία να περνάκρίση αξιοπιστίας, σε αντίθεση με την εναλλακτική, κυρίως μέσωτου blogging, που αποκτά κύρος και καταξιώνεται ως ένα βαθμόστη συνείδηση μερίδας του κοινού.Επιχειρείται μια συγκριτική ανάλυση των δύο τάσεων πουκυριαρχούν στο χώρο της ενημέρωσης και που επηρεάζουν σεμεγάλο βαθμό τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τηνπραγματικότητα. Με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράκ, πουαπασχόλησε για μεγάλο χρονικό διάστημα τα ΜΜΕ σε όλο τονκόσμο, αλλά και ευαισθητοποίησε και κινητοποίησε συνάμα τηνπαγκόσμια κοινή γνώμη, θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τιςδιαφορές στην προσέγγιση της πραγματικότητας στα mainstreammedia και στο blogging, να προσδιορίσουμε τα αίτια στα οποίαοφείλονται αυτές οι διαφορές, αλλά και να εντοπίσουμε τον τρόποπου επηρεάζουν οι δύο αυτές τάσεις το κοινό στην πρόσληψη τωνγεγονότων.

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008-01-08
2013-12-16T10:58:33Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.