ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΞΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΞΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2012-01-24
2013-12-16T11:04:17Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.