ΦΥΤΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
ΦΥΤΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΜΑΡΙΑ Ν. ΓΙΩΡΤΣΟΥ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2012-01-24
2013-12-16T11:04:19Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.