Ανάπτυξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO 14001 στην τσιμεντοβιομηχανία: εφαρμογή στη διαχείριση πρώτων υλών - εφαρμογή στη διαδικασία παραγωγής τσιμέντου - εφαρμογή στη διαχείριση τελικού προϊόντος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ανάπτυξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO 14001 στην τσιμεντοβιομηχανία: εφαρμογή στη διαχείριση πρώτων υλών - εφαρμογή στη διαδικασία παραγωγής τσιμέντου - εφαρμογή στη διαχείριση τελικού προϊόντος

ΚΑΤΑΙΒΑΤΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ Β. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2013-12-16T11:07:51Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.