Σχεδιασμός ανάπτυξης Σ.Δ.Π. κατά ISO 9001:2000 σε αυτόνομη διεύθυνση επιθεωρήσεων του δημοσίου με έμφαση στις δραστηριότητες διενέργειας ελέγχων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Σχεδιασμός ανάπτυξης Σ.Δ.Π. κατά ISO 9001:2000 σε αυτόνομη διεύθυνση επιθεωρήσεων του δημοσίου με έμφαση στις δραστηριότητες διενέργειας ελέγχων

ΚΙΜΩΝ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2013-12-16T11:07:58Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.