Ανάπτυξη μεθοδολογίας εξυπηρέτησης αγροτικού πληθυσμού σε γραφείο αγροτικής ανάπτυξης οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ανάπτυξη μεθοδολογίας εξυπηρέτησης αγροτικού πληθυσμού σε γραφείο αγροτικής ανάπτυξης οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης

ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΓΑΡΙΔΟΥ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2013-12-16T11:08:43Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.