Μετρήσεις και Εργαλεία Μετρήσεων Ποιότητας Λογισμικού (Ξένος-WC-ΠΛΗ42-Ενότητα 1)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜετρήσεις και Εργαλεία Μετρήσεων Ποιότητας Λογισμικού (Ξένος-WC-ΠΛΗ42-Ενότητα 1)

ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΙΝΤΕΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

H συγκεκριμένη ενότητα ΕΔΥ παρουσιάζει δύο freeware εργαλεία με τα οποία εκτελούνται μετρήσεις ποιότητας λογισμικού (RSM και Source Monitor) και δίνει παραδείγματα χρήσης των μετρικών και ανάλυσης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.
Αναφέρονται είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσα στη ροή του κειμένου και όχι για κάθε ενότητα, αλλά ακόμα και για μικρά τμήματα

Software Quality,Software Quality Measurements,Software Quality Metrics,Tools for Software Quality Measurements
Ποιότητα Λογισμικού,Μετρήσεις Ποιότητας Λογισμικού,Μετρικές Ποιότητας Λογισμικού,Εργαλεία Μετρήσεων Ποιότητας Λογισμικού


Ελληνική γλώσσα

2008-11-28T08:48:25Z
2013-12-13T09:03:38Z


Πριν από κάθε major object (π.χ. video) αναφέρεται χρόνο μελέτης όχι μόνο σε διάρκεια του video, αλλά και σε πραγματικό χρόνο.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.