δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆπληστοι Αλγόριθμοι (ΟΣΣ,21-12-2006)

ΚΑΠΟΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ

1. Ορθότητα του άπληστου αλγορίθμου Dijkstra για εύρεση μονοπατιών ελαχίστου κόστους από δοσμένη κορυφή s προς κάθε κορυφή ενός γραφήματος G . Σελίδες 138-140 από Tardos& Kleinberg “Algorithm Design”. 2. Ελάχιστα επικαλυπτικά δέντρα (minimum spanning tree). Αλγόριθμος Kruskal, ποιες ακμές ανήκουν στον minimum spanning tree (cut property). Σελίδες 142-145 από Tardos& Kleinberg “Algorithm Design”.

Απαιτείται ο centra client

Greedy algorithms

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

2008-12-08T15:05:19Z
2013-12-13T09:28:55Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.