δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟντολογίες (Σερεμέτη-ΗΤ-ΠΛΗ40)

ΣΕΡΕΜΕΤΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΚΑΜΕΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

H συγκεκριμένη ενότητα ΕΔΥ παρουσιάζει την έννοια της οντολογίας, τις γλώσσες αναπαράστασης και τα πεδία εφαρμογής των οντολογιών, τα πεδία εφαρμογής των οντολογιών καθώς και τις δραστηριότητες, τις μεθόδους και τα εργαλεία που εμπλέκονται στη μηχανικά οντολογιών.
Σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού υλικού είναι να κατανοήσετε την έννοια της οντολογίας ως τυπικής αναπαράστασης της γνώσης, να εμβαθύνετε στους τρόπους αναπαράστασης της οντολογίας μέσω των σημασιολογικών γλωσσών, να εξοικειωθείτε με τον τρόπο εφαρμογής των οντολογιών σε διάφορα περιβάλλοντα, να διακρίνεται τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την έννοια της οντολογίας, τους τρόπους κατασκευής και διαχείρισής του, να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας σε σχέση με τα λογισμικά που αφορούν στις διεργασίες που αναφέρονται στον κύκλο ζωής μιας οντολογίας.

Ontologies, Semantic Languages, Ontology Engineering
Οντολογίες, Σημασιολογικές Γλώσσες, Μηχανική Οντολογιών

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008-12-15T11:18:30Z
2013-12-13T09:37:06Z


Ο χρόνος μελέτης του συγκεκριμένου υλικού σχετίζεται με τον προσωπικό ρυθμό μελέτης και αφομοίωσης της γνώσης.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.