δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Δυναμικός Πρ. - Άπληστοι Αλγόριθμοι

ΚΑΠΟΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ

Α)Δυναμικός Προγραμματισμός: Από το αρχείο ch6.pdf (το έχω στείλει σε όλους στο forum), από το βιβλίο Algorithm Design των Tardos & Kleinberg ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ενότητα 6.5, RNA secondury structure ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Ενότητα 6.6, Sequence Alignment. B) Άπληστοι Αλγόριθμοι Από το αρχείο algorithms-pap-gupta.pdf (το έχω στείλει σε όλους στο forum), από το βιβλίο Algorithms των Papadimitriou, Gupta, Vaziranyi, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ενότητα 5.4 Set cover.

Learning Object

RNA secondury structure, sequence allignement
Greedy set cover

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

2013-12-13T09:07:49Z
2008-12-08T15:05:22Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.