Υλικό για Γραμμική Άλγεβρα (ΠΛΗ12, Α1-Α6)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥλικό για Γραμμική Άλγεβρα (ΠΛΗ12, Α1-Α6)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΜΑΛΙΑΚΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ, Ν.

Το αρχείο seyGrammikiKef1 ασχολείται με σύνολα, απεικονίσεις, τους μιγαδικούς αριθμούς, πολυώνυμα και μαθηματική επαγωγή. Το αρχείο seyGrammikiKef3 ασχολείται με τις βασικές ιδιότητες των πράξεων πινάκων, την επίλυση γραμμικών συστημάτων με τη χρήση πινάκων και τον τρόπο υπολογισμού του αντίστροφου πίνακα. Το αρχείο seyGrammikiKef5 ασχολείται με τις έννοιες της βάσης και του εσωτερικού γινομένου στους n-διάστατους πραγματικούς και μιγαδικούς χώρους. Το αρχείο seyGrammikiKef6 ασχολείται με τις έννοιες του διανυσματικού υποχώρου και των γραμμικών συνδυασμών διανυσμάτων ενός χώρου και του αθροίσματος υποχώρων. Το αρχείο seyGrammikiKef9 ασχολείται με τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα πινάκων/γραμμικών απεικονίσεων. Το αρχείο seyGrammikiKef11 ασχολείται με τις πραγματικές τετραγωνικές μορφές.

Hypertext


Ελληνική γλώσσα

2008-12-15T09:59:02Z
2013-12-13T09:36:15Z
2004-08-01
2004-10-20


16 εβδομάδες από 8 ώρες την εβδομάδα*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.