Σχεδιασμός & Υλοποίηση Πίνακα Συμβόλων, Λεκτικού & Συντακτικού Αναλυτή για το μεταγλωττιστή της Mini-C (ΠΛΗ24, Α6)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Εκπαιδευτικής εφαρμογής για Μεταγλωττιστές
Σχεδιασμός & Υλοποίηση μηχανισμού παραγωγής Ενδιάμεσου & Τελικού κώδικα του μεταγλωττιστή της Mini-C για τον εξομοιωτή SPIM
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Πίνακα Συμβόλων, Λεκτικού & Συντακτικού Αναλυτή για το μεταγλωττιστή της Mini-C (ΠΛΗ24, Α6)

ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ

Περιέχει το υλικό για επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα μεταγλωττιστών του ΕΑΠ.
Δημιουργία ενός πρότυπου μεταγλωττιστή για ένα υποσύνολο της γλώσσας προγραμματισμού C και διάθεσή του μαζί με τα εργαλεία ανάπτυξης του.

Learning Object
Software

LLGen
JCUP
Bison
Flex
Antlr
Λεκτικός Αναλυτής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

2008-12-15T10:50:50Z
2013-12-13T09:49:15Z
2004-09-06


15 ώρες μελέτης θεωρίας, 15 ώρες μελέτης κώδικα & 5 ώρες πειραματισμού.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.