Α΄ Μέρος: Τροποποίηση της Ενεργότητας και της Εκλεκτότητας ενός Καταλύτη - Β΄ Μέρος: Εισαγωγή στη Λειτουργία των Κυψελίδων Καυσίμου - Τροποποίηση της Απόδοσής τους με Εφαρμογή Νέων Μεθόδων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑ΄ Μέρος: Τροποποίηση της Ενεργότητας και της Εκλεκτότητας ενός Καταλύτη - Β΄ Μέρος: Εισαγωγή στη Λειτουργία των Κυψελίδων Καυσίμου - Τροποποίηση της Απόδοσής τους με Εφαρμογή Νέων Μεθόδων

DSPACE, EEYEM

Διάλεξη - Lecture
Μαθησιακό Αντικείμενο - Learning Object


Ελληνική γλώσσα

2005-12-10
2016-10-13T07:47:55Z
2016-10-01


1*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.