ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΗΧΑΝΩΝ (MACHINE TO MACHINE))

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
DESIGN DEVELOPMENT AND EVALUATION BETWEEN MACHINE COMMUNICATION SYSTEMS (MACHINE TO MACHINE))
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΗΧΑΝΩΝ (MACHINE TO MACHINE))

ΚΑΚΑΛΕΤΣΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Στη παρούσα διπλωματική εργασία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα τηλεκατευθυνόμενο όχημα (Rover) βασισμένο στην αναπτυξιακή πλακέτα Raspberry Pi 3, του πρωτοκόλλου MQTT και ορισμένων ηλεκτρονικών στοιχείων που ήταν απαραίτητα για την λειτουργία του οχήματος. Ακόμα αναπτύχθηκε το κατάλληλο λογισμικό, προκειμένου να γίνεται ο έλεγχος του οχήματος από Η/Υ μέσω Joystick.Τέλος μελετήθηκε η αποδοτικότητα της τηλεκατεύθυνσης, συγκρίνοντας τις διαφορές που προκύπτουν στους χρόνους μετάδοσης των δεδομένων από τη χρήση δύο διαφορετικών δικτύων αυτό του WiFi και του Internet. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η παράθεση του θεωρητικού υποβάθρου όλων των επιμέρους τεχνολογιών και αντικειμένων που γίνονται χρήση στην εργασία. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του δικτύου Internet of Things έτσι όπως σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, καθώς και η παραμετροποίηση και η λειτουργία του πρωτοκόλλου MQTT και των συνθετικών μερών αυτού. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση όλων των σταδίων κατασκευής του Rover καθώς και της συνδεσμολογίας όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία του οχήματος. Επίσης γίνεται ανάλυση του λογισμικού που αναπτύχθηκε για την μεταφορά των πακέτων που αφορούν στη τηλεκατεύθυνση καθώς και στον έλεγχο των ηλεκτρονικών στοιχείων. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των διαθέσιμων δικτύων λειτουργίας, και η ανάλυση του λογισμικού τηλεκατεύθυνσης και χρήσης του Game Pad. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η μελέτη της αποδοτικότητας του πρωτοκόλλου σε σχέση με το χρόνο που απαιτείται για να παραδοθεί ένα πακέτο MQTT σε όλα τα Quality of Services και από όλα τα διαθέσιμα δίκτυα. Επίσης γίνεται η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την παραπάνω μελέτη.
Περιέχει: Πίνακες, Σχήματα
In particular, the MQTT protocol is implemented in the design and development of a Remote Controlled Vehicle (Rover), by utilizing the Raspberry Pi 3 single-board computer combined with several electronic peripherals so as for the whole system to be practically functional. In addition, proper software is developed in order to control the rover from a PC game joystick. Last, the remote control efficiency is evaluated, by comparing the data transmission time differences dereived from utilizing 2 different networks: Wifi and Internet. In first chapter, the theoretical background of the technological components applied in this Thesis is presented. In second chapter, the Internet of Things network is presented, from a design and implementation perspective. The applied settings of MQTT Broker are also presented in Chapter 2. In third chapter, the Rover construction stages are presented as well as the wiring of electronic peripherals and circuit. In addition, the software developed for transferring data packets regarding remote control and control of electronic elements is analyzed. The presentation of available network as well as the analysis of the remote control and GamePad software, are both presented in Chapter 4. In fifth chapter,the protocol efficiency regarding time required for transferring a MQTT packet at all Quality of Services, coming from every available network, is examined. Furthermore, conclusions and remarks derived from the latter examination are evaluated.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

MQTT
ΔΙΚΤΥΑ
VIDEO STREAMING
ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΟΧΗΜΑ
GAME PAD
RASPBERRY PI

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-09T06:19:37Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
122
1*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)