δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μαθήματα e-learning αστρονομίας μέσω κειμένου και 3D απεικόνισης σε βίντεο.
E-learning astronomy courses via text and 3D depiction.

ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ

ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ , ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Σύνολο 54 επισυναπτόμενα (φωτογραφίες και πίνακες)
This work concerns the creation of e-learning astronomy courses under the third chapter of the book "Elements of astronomy and space" (Elementary Second High School Option). The aim of the thesis is to present the chapter "The Solar System" through theory, exercises in the form of audio-visual material, resulting in better assimilation of knowledge through visualization, with the ultimate goal of creating a more correct perception about cosmology.
Η εργασία αυτή αφορά τη δημιουργία e-learning μαθημάτων αστρονομίας στο πλαίσιο του τρίτου κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου «Στοιχεία αστρονομίας & διαστημικής» (Μάθημα επιλογής β’ ενιαίου λυκείου). Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση του κεφαλαίου «Το ηλιακό σύστημα» μέσω θεωρίας, ασκήσεων με μορφή οπτικό-ακουστικού υλικού με αποτέλεσμα την καλύτερη αφομοίωση των γνώσεων μέσω της οπτικοποίησης , με απώτερο σκοπό την δημιουργία σωστότερης αντίληψης για τη κοσμολογία.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

WEB-LEARNING
ASTRONOMY
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
E-LEARNING
SIMULATIONS
EDUCATION
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T06:21:17Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

101
5
19*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.