Συμβολή των λαογραφικών συλλόγων στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και στην διάσωση και διάδοση της ιστορικής λαογραφικής ταυτότητας ενός τόπου - Η περίπτωση της Αδελφότητας Μικροχωριτών Ευρυτανίας " Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος”

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Τhe contribution of folk unions on the development of local communities and the preservation of local culture. The case of "Metamorfosis Sotiros" folk union.
Συμβολή των λαογραφικών συλλόγων στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και στην διάσωση και διάδοση της ιστορικής λαογραφικής ταυτότητας ενός τόπου - Η περίπτωση της Αδελφότητας Μικροχωριτών Ευρυτανίας " Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος”

Αϊβαλιώτου, Κυριακή

Διαμαντάκη, Αικατερίνη
Τσενέ, Σπυριδούλα
Μπαλτζής, Αλέξανδρος

0
The purpose of this thesis was to present and evaluate the actions of the Microchorion Association “Metamorphosis tou Sotiros” and its involvement so far, as well as the way in which it organizes and realizes cultural communication actions, thus contributing to the sustainable development of the Micro Chorio Village in Eyrytania. The survey was carried out with the collection of secondary data by the Association as well as with interviews with prominent members of the Association. The survey shows that local cultural groups play an important role in local development. At the same time, they have a special role in preserving local tradition and culture in a difficult time for the Greek rural areas.
Ο σκοπός της ΔΕ ήταν να καταγραφεί, να παρουσιασθεί και να αξιολογηθεί η δράση του Συλλόγου των Μικροχωριτών « Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος» και οι μέχρι σήμερα ενέργειές του, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οργανώνει και πραγματοποιεί δράσεις πολιτιστικής επικοινωνίας συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του Μικρού Χωριού της Ευρυτανίας. Η έρευνα έγινε με την συλλογή δευτερογενών δεδομένων από τον Σύλλογο καθώς και με συνεντεύξεις με επιφανή μέλη του Συλλόγου. Από την έρευνα προκύπτει το γεγονός ότι οι λαογραφικοί σύλλογοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τοπική ανάπτυξη. Συγχρόνως, έχουν και έναν ιδιαίτερο ρόλο που είναι αυτός της διατήρησης της τοπικής παράδοσης και του πολιτισμού σε μια δύσκολη εποχή για την Ελληνική περιφέρεια.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι-local cultural groups
Αδελφότητα Μικροχωριτών-Microchorion Association
Λαογραφία-Folklore
συλλογική μνήμη-collective memory

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T07:25:03Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

99
3
32*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.