δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αναγνωστική κατανόηση στην Α΄ τάξη του Δημοτικού
Reading comprehension in first grade of primary school

Βογιατζή, Όλγα

Μπότσογλου, Καφένια
Διακογιώργη, Κλεοπάτρα

Reading comprehension may be an interesting and essential aspect of educational research, yet further research is required especially regarding beginner readers. The study is an investigation of the reading comprehension of first grade students in Greek primary school. The purpose of the study is to determine the relationship between the students’ level of reading comprehension and their sex, their parents’ socio-educational status and further aspects of reading skills such as decoding, reading fluency, vocabulary, short-term verbal memory and phonological awareness. With regard to the research questions a quantitative correlational design approach is adopted, and 61 beginner readers in the first grade of primary school (30 girls and 31 boys) form the multiple cases of the study. The data is collected in the form of questionnaires filled in by the parents, and performance measure psychometric tools. The findings reveal a bound relationship, to be precise a correlation between the students’ reading comprehension and all the above mentioned aspects of reading skills, and especially that of reading fluency. The final product of this study sets out to trigger the awareness and interest of those who are involved in enhancing the comprehension process of beginner readers.
Η αναγνωστική κατανόηση αποτελεί σημαντικό και ενδιαφέρον, ωστόσο, σχετικά αχαρτογράφητο ακόμη πεδίο της εκπαιδευτικής έρευνας, ιδιαίτερα για τους αρχάριους αναγνώστες. Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την αναγνωστική κατανόηση στην Α ́ τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου. Σκοπός της είναι να διερευνήσει τη φύση της σχέσης ανάμεσα στο επίπεδο της αναγνωστικής κατανόησης και το φύλο, το κοινωνικό-μορφωτικό επίπεδο των γονέων και σημαντικών παραγόντων της αναγνωστικής ικανότητας όπως είναι η αποκωδικοποίηση, η αναγνωστική ευχέρεια, το λεξιλόγιο, η μνήμη και η φωνολογική επίγνωση των μαθητών. Πρόκειται για ποσοτική έρευνα συσχετιστικού σχεδιασμού με δείγμα 61 αρχάριους αναγνώστες (30 κορίτσια, 31 αγόρια) της Α ́ δημοτικού. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων από τους γονείς και μία σειρά ψυχομετρικών εργαλείων μέτρησης ατομικών επιδόσεων των μαθητών/- τριών. Τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντική σχέση ανάμεσα στην αναγνωστική κατανόηση των παιδιών της Α ́ τάξης και όλων των παραπάνω παραγόντων της αναγνωστικής ικανότητας, με σημαντικότερη τη σχέση ανάμεσα στην αναγνωστική ευχέρεια και την αναγνωστική κατανόηση των αρχάριων αναγνωστών. Το επάγγελμα και η μόρφωση των γονέων και ιδιαίτερα του πατέρα επηρεάζει σημαντικά την αναγνωστική κατανόηση των μικρών μαθητών ενώ το φύλο όχι. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αναμένεται να προκαλέσουν το ενδιαφέρον και τον προβληματισμό όσων επιθυμούν να διευκολύνουν τους αρχάριους αναγνώστες στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν αυτά που διαβάζουν.
πίνακες: 34, διαγράμματα: 37

Διπλωματική Εργασία / Thesis

αποκωδικοποίηση
αναγνωστική ευχέρεια
1st grade
λεξιλόγιο
reading fluency
parents’ socio-educational status
decoding
κοινωνικο-μορφωτικό επίπεδο γονέων
φωνολογική επίγνωση
phonological awareness
αναγνωστική κατανόηση
vocabulary
reading comprehension
Α ́ δημοτικού

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-09T08:53:37Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

5
39
152*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.