Υποστήριξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών (αντικαταστατών, συμβασιούχων, μόνιμων επί δοκιμασία) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Υποστήριξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών (αντικαταστατών, συμβασιούχων, μόνιμων επί δοκιμασία) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου

Χάσουλα, Παναγιώτα

Χατζηπαναγιώτου, Παρασκευή

Τhe purpose of the present project is to analyze the views, attitudes and ideas of the newcomers educators in the primary education of Cyprus (including substitute teachers, teachers working under a contract and permanent staff under training) concerning their further professional training and the overall aid offered during their first years of teaching. Current working conditions and possible working obstacles that a newcomer teacher may encounter, both in Cyprus and out of the borders, are presented and discussed. Τhe present recruitment system of educators in Cyprus is presented, as well as, the contemporary proceedings needed for the stuff training. Αdditionally, the different forms of training that could be offered are suggested. Furthermore, the survey conducted registers the ideas and attitudes of educators in Cyprus concerning the quality of the offered aid and their needs during their first years as school teachers. The survey is quantitative, based on questionnaires constructed in the form of Google Docs and distributed to the teachers through the Facebook's page: https://www.facebook.com/groups/111371588968403/ that was created by teachers from Cyprus and therefore was addressed to teachers of Cyprus. The data processing was conducted by the SPSS program, presenting very interesting results.
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις, οι στάσεις και οι αντιλήψεις των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην Κύπρο (αντικαταστατών, συμβασιούχων, μονίμων επί δοκιμασία) για την επιμόρφωση, την υποστήριξη και τη βοήθεια που λαμβάνουν κατά τα πρώτα χρόνια της διδασκαλίας τους. Γίνεται αναφορά στις συνθήκες εργασίας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα νέος στο επάγγελμα εκπαιδευτικός, τόσο στην Κύπρο όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρουσιάζεται το υπάρχον σύστημα πρόσληψης εκπαιδευτικών στην Κύπρο όπως επίσης οι ισχύουσες διαδικασίες επιμόρφωσης και στήριξης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα αναφέρονται οι μορφές επιμόρφωσης που θα μπορούσε να λάβει ο νέος εκπαιδευτικός κατά την είσοδό του στο επάγγελμα. Στη συνέχεια πραγματοποιείται έρευνα, με σκοπό την καταγραφή των στάσεων, των αντιλήψεων, των απόψεων των εκπαιδευτικών στην Κύπρο για τη μορφή της στήριξης που λαμβάνουν, τις ανάγκες που έχουν ως νέοι εκπαιδευτικοί και τις επιθυμίες τους όσον αφορά την επιμόρφωση θα ήθελαν να τους παρέχεται στα πρώτα χρόνια της διδασκαλίας τους στα σχολεία. Η έρευνα είναι ποσοτική, με χορήγηση ερωτηματολογίων που κατασκευάστηκαν στο Google Docs και χορηγήθηκαν στους εκπαιδευτικούς μέσω της σελίδας https://www.facebook.com/groups/111371588968403/ του Facebook, η οποία δημιουργήθηκε από δασκάλους και απευθύνεται σε δασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Η επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων έγινε με το Πρόγραμμα SPSS και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας τα οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
Περιέχει πίνακες, διαγράμματα και εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Newcomers educators, introductory training, teacher integration, support of the newcomers teachers
Νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί, Εσαγωγική Επιμόρφωση, Ένταξη εκπαιδευτικών, Υποστήριξη Νεοεισερχόμενων

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T09:01:33Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
39
219*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.