ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Analysis of behavior and interaction of students concerning the conditions of daylight in school buildings
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΖΕΡΕΦΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΟΥΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ

The objective of this study is to present the opinion of students for the visual comfort from the daylight in classroom via questionnaires and the confrontation of results with measurements of condition of daylight at the moment of completion of the questionnaires. The school buildings should not risk the health of students and teachers, provide a safe educational environment, increase the performance and the satisfaction of students and teachers while simultaneously functioning with the lowest possible cost for the operation and consequence at the environment. The visual comfort in the school buildings will improve the health and well-being of all students and also the satisfaction and consequently the learning. The daylight is a decisive factor for the visual comfort of students, because in most modern school buildings there are big exterior windows with high infiltration of daylight. The study investigated two north facing classrooms and one south facing classroom. Totally 155 students aged 16-17 years participate in the study (104 males, 51 females). Questionnaires were completed by the students three times (Autumn – Winter – Spring) and the same hour (11:00pm) every time, measurements of daylight was taken by luxmeter. The data from the questionnaires statistically analyzed using the IBM SPSS Statistics software. At the end will be proposed an upgrade for the system of daylight in classrooms that take into consideration the results of statistical analysis about the behavior of students.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 91 ΕΙΚΟΝΕΣ, 161 ΠΙΝΑΚΕΣ
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει την άποψη των μαθητών σχετικά με την οπτική άνεση από τον φυσικό φωτισμό στην σχολική αίθουσα, μέσω ερωτηματολογίων και η αντιπαράθεση των αποτελεσμάτων με τις μετρήσεις των συνθηκών φυσικού φωτισμού, κατά την στιγμή συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων. Τα σχολικά συγκροτήματα πρέπει να προστατεύουν την υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, να παρέχουν ένα ασφαλές εκπαιδευτικό περιβάλλον, να αυξάνουν την απόδοση και την ικανοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ ταυτόχρονα να λειτουργούν με το χαμηλότερο δυνατό κόστος λειτουργίας και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Η οπτική άνεση στα σχολικά συγκροτήματα, βελτιώνει την υγεία και την ευεξία των μαθητών, αλλά και την ικανοποίησή τους και επομένως τη μάθηση. Ο φυσικός φωτισμός είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την οπτική άνεση των μαθητών, καθώς στα περισσότερα σύγχρονα σχολικά συγκροτήματα υπάρχουν μεγάλα εξωτερικά ανοίγματα και έντονη διείσδυση του φυσικού φωτισμού. Στην εργασία μελετήθηκαν δύο σχολικές αίθουσες με βορεινό προσανατολισμό και μία με νότιο προσανατολισμό. Συμμετείχαν στην έρευνα συνολικά 155 μαθητές ηλικίας 16-17 ετών (104 αγόρια, 51 κορίτσια). Συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια από τους μαθητές τρεις φορές (Φθινόπωρο – Χειμώνα – Άνοιξη) και την ίδια ώρα κάθε φορά (11:00πμ), έγιναν μετρήσεις φωτισμού στην αίθουσα με όργανο μέτρησης έντασης φωτισμού. Τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια αναλύθηκαν με το πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης IBM SPSS. Τελικά θα προταθεί αναβάθμιση του συστήματος φυσικού φωτισμού στις αίθουσες διδασκαλίας, που θα λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την στατιστική ανάλυση, ως προς την συμπεριφορά των μαθητών.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
MEASUREMENTS OF DAYLIGHT
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
STATISTICAL ANALYSIS
SCHOOL BUILDING
ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ
QUESTIONNAIRE
VISUAL COMFORT
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
DAYLIGHT

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-09T09:13:53Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
16
162*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)