Η εφαρμογή της μεταναστευτικής λογοτεχνίας στη διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Δημιουργική διδασκαλία της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Der Einsatz von Migrationsliteratur in Deutsch als Fremdsprachenunterricht. Kreativer Literaturunterricht in der Primarstufe.
Η εφαρμογή της μεταναστευτικής λογοτεχνίας στη διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Δημιουργική διδασκαλία της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Σιδέρης, Ιωάννης

Χρύσου, Μάριος
Μπλιούμη, Αγλαΐα

Το ερώτημα που τίθεται στη σημερινή εποχή στο πλαίσιο της επικοινωνιακής διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας, είναι το πώς θα μπορέσει να διδάξει κανείς στους μαθητές ένα διδακτικό φαινόμενο, όχι με έναν συνηθισμένο και βαρετό τρόπο, αλλά αντιθέτως με έναν δημιουργικό τρόπο, ο οποίος θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους μαθητές και να τους ωθήσει να παρακολουθήσουν με ενδιαφέρον το μάθημα. Στα πλαίσια αυτού του ερωτήματος, επιλέχθηκε η διδασκαλία ενός λογοτεχνικού κειμένου με θέμα τους μετανάστες, ώστε να αναζητηθεί αν θα μπορούσε η δημιουργική ενασχόληση με το συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος να οδηγήσει αρχικά στην προώθηση των ξενόγλωσσων ικανοτήτων και στη συνέχεια στην αλλαγή των στάσεων και απόψεων απέναντι στους μετανάστες. Επίσης επιλέχθηκαν μαθητές της Ε' Τάξης της Α/θμιας Εκπαίδευσης, γιατί θεωρήθηκε σημαντικό να καταρρίψουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας τα εν δυνάμει στερεότυπα και προκαταλήψεις που θα μπορούσαν να έχουν απέναντι σε άτομα διαφορετικής κουλτούρας, προέλευσης και χρώματος. Η εργασία εισάγεται μέσω ενός θεωρητικού πλαισίου, όπου στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται η έννοια της μετανάστευσης στις μοντέρνες κοινωνίες, η μεταναστευτική λογοτεχνία στην Ελλάδα και στη Γερμανία, καθώς και η διαπολιτισμική εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Στο δεύτερο μέρος αντίστοιχα παρουσιάζεται που δίνεται βαρύτητα και ποιοι είναι οι στόχοι της λογοτεχνίας στη ξενόγλωσση διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας, καθώς και το πώς θα μπορούσε να διδαχθεί με δημιουργικό τρόπο ένα λογοτεχνικό κείμενο. Στο πρακτικό μέρος παρουσιάζεται με ποιον τρόπο έλαβε χώρα η διδασκαλία ενός λογοτεχνικού κειμένου με μεταναστευτικό περιεχόμενο και πώς με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων, όπως η εκμάθηση λεξιλογίου με κάρτες με εικόνες, στις οποίες αντιστοιχούν συγκεκριμένες κάρτες με λέξεις, επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν στο θεωρητικό επίπεδο. Μέσω της πρακτικής εφαρμογής στο πρακτικό μέρος κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα όπως η διαφορετικότητα.
Περιέχει : πίνακες, εικόνες
Die Frage, die heutzutage im Zeichen eines kommunikativen Fremdsprachenunterrichts gestellt wird, ist, wie man den Schülern ein didaktisches Phänomen unterrichtet, nicht auf eine gewöhnliche oder langweilige Art, aber im Gegenteil, auf eine kreative Art, die die Schüler aktivieren und sie dazu bringen würde, mit Interesse am Unterricht teilzunehmen. Im Rahmen dieser Fragestellung, wurde der Einsatz eines literarischen Textes mit Migrationshintergrund ausgewählt, um aufzuzeigen, wie kreative Arbeit mit Literatur zur Förderung der fremdsprachlichen Kompetenzen und in Folge zur Veränderung der stereotypen Haltungen und Ansichten gegenüber Migranten führen kann. Außerdem wurden Schüler der fünften Klasse der Primarstute ausgewählt, weil es als wichtig ersehen wurde, dass Kinder in diesem Alter ihre möglichen Stereotypen und Vorurteile, die sie gegenüber Personen verschiedener Kultur, Herkunft und Farbe haben könnten, abbauen. Die vorliegende Arbeit wird mit einem theoretischen Teil eingeführt, in dessen ersten Teil der Begriff der Migration in modernen Gesellschaften, die Migrationsliteratur in Deutschland und Griechenland, als auch der interkulturelle Fremdsprachenunterricht dargestellt wird. Im zweiten Teil werden die Schwerpunkte und Zielsetzungen der Literatur im fremdsprachlichen Deutschunterricht beschrieben, als auch auf welche Art und Weise ein literarischer Text kreativ unterrichtet werden könnte. Im praktischen Teil wird die Anwendung eines literarischen Textes mit Migrationshintergrund dargestellt, und es wird beschrieben, wie die Ziele, die im theoretischen Teil gesetzt wurden, durch innovative Methoden, wie das Erlernen von Vokabeln mit Bildkarten, zu denen jeweilige Wortkarten entsprechen, erfüllt werden. Durch die Anwendung im praktischen Teil werden die Schüler im Laufe des Unterrichts gegenüber Themen, wie zum Beispiel die menschlichen Differenzen, sensibilisiert.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Deutsch
μετανάστευση
λογοτεχνία
Primarstufe
Migration
γερμανικά
διδασκαλία
ξένη γλώσσα
Literatur
Unterricht
Fremdsprache
πρωτοβάθμια

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

German

2017-10-09T10:00:38Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
1
141*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)