Διοργάνωση φεστιβάλ πολιτισμού. Η περίπτωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας σε σύγκριση με ομοειδή φεστιβάλ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Culture festival organization. The case of Karditsa’s National Festival of Amateur Theater compared to similar festivals.
Διοργάνωση φεστιβάλ πολιτισμού. Η περίπτωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας σε σύγκριση με ομοειδή φεστιβάλ.

Κοντοστέργιος, Γεώργιος

Κουντούρη, Φανή
Μπαλτζής, Αλέξανδρος
Νικολαΐδου, Αφροδίτη

0
Τα Φεστιβάλ αποτελούν πολιτιστικούς θεσμούς με πολυδιάστατη σημασία τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τις τοπικές κοινωνίες που τα διοργανώνουν. Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό θεσμό με 33 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στα πολιτιστικά πράγματα της περιοχής. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση όψεων της διοργάνωσής του με αναφορές στην οργάνωση, τον εθελοντισμό, την επικοινωνία και την οικονομία. Επιπλέον, μέσα από τη συγκριτική μελέτη με τα ομοειδή Φεστιβάλ της Ορεστιάδας και της Ιεράπετρας επιχειρείται η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με ομοιότητες, διαφορές, καλές πρακτικές, ανταλλαγές, προβλήματα και προσδοκίες σε όλο το φάσμα της διοργάνωσης των Φεστιβάλ και η ανάπτυξη σχετικής προβληματικής. Μεθολογικά, η έρευνα στηρίζεται σε ανασκόπηση βιβλιογραφικών δεδομένων καθώς και σε συνεντεύξεις με εμπλεκόμενους στη διοργάνωση των τριών Φεστιβάλ.
Festivals are cultural constitutions of multidimensional significance not only for the participants but also for the local communities that hold them. Karditsa’s Panhellenic Festival of Amateur Theater is a significant cultural constitution with a continuous presence of 33 years in the local cultural scene. The aim of this thesis is to examine aspects of Karditsa’s Panhellenic Festival of Amateur Theater organization with references to organization steps, voluntarism, communication and economy. Moreover, through a comparative study with the similar Festivals of Orestiada and Ierapetra an attempt is being made to discuss and draw conclusions concerning similarities, differences, good practices, exchanges, problems and expectations within the organizing procedures of the Festivals. Methodologically, the research has employed literature data and data from interviews with members of the organizing committees of all three festivals.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
Cultural events’ organization
Festivals
Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας
Orestiada’s Panhellenic Festival of Amateur Theater
Karditsa’s Panhellenic Festival of Amateur Theater
Πολιτισμός
Φεστιβάλ
Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας
Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ορεστιάδας
Culture
Ierapetra’s Panhellenic Festival of Amateur Theater

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T07:01:04Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
117
60*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.